Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Kết quả đấu thầu
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: TBA 110kV Hanaka và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án Phân phối hiệu quả (DEP) - vay vốn WB.

2017-02-07 20:09
-1277
Ban quản lý dự án lưới điện thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Ban quản lý dự án lưới điện thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NPC/110TB TT-G05: Xây lắp đường dây 110kV Thái Bình – Thái Thụy và mở rộng ngăn lộ, cải tạo TBA 110kV Thái Thụy Dự án: Đường dây 110kV NMĐ Thái Bình – Thái Thụy

2017-01-20 17:35
-1295
Ban quản lý dự án lưới điện thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Ban quản lý dự án lưới điện thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu NPC/110TB TT-G01: Mua sắm, lắp đặt, vận chuyển VTTB cho TBA 110kV Thái Thụy Dự án: Đường dây 110kV NMĐ Thái Bình – Thái Thụy

2017-01-13 12:21
-1302
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Ban QLDA Lưới điện xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu NPC/110TB TT-G04: Cung cấp, vận chuyển cột thép cho ĐZ 110kV Thái Bình - Thái Thụy, Dự án: Đường dây 110kV nhà máy điện Thái Bình – Thái Thụy

2017-01-04 17:18
-1311
Ban Quản lý dự án lưới điện thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu NPC/DEP.AMR-G02: Thiết kế, cung cấp và vận chuyển công tơ điện tử; cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa (HES) Tiểu dự án “Trang bị hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa” - Thuộc dự án Phân phối hiệu quả (DEP)

2016-11-25 10:18
-1351
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Ban Quản lý dự án Lưới điện xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu NPC.TB35/22kV-MS01: Cung cấp giàn tụ bù 35,22kV, cáp lực, cáp điều khiển và các thiết bị đóng cắt tại các TBA thuộc Các dự án: Lắp đặt tụ bù tại các TBA 110kV: Phi Trường, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quỳnh Phụ, Linh Cảm và các TBA 110kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh

2016-10-13 11:37
-1394
Thông báo kết quả đấu thầu
Dự án: Đường dây 110kV cấp điện cho nhà máy tôn mạ và thép cán nguội công ty CP tập đoàn Hoa Sen, KCN Đông Hồi thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

2016-06-30 07:17
-1499
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu NPC/DEP-110PT TU-W05: Xây lắp đường dây 110kV Phong Thổ- Than Uyên

2016-06-09 13:07
-1520
Ban QLDA Lưới điện thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu NPC-110/NT-W01: Xây lắp ĐZ 110kV cấp điện cho trạm nghiền xi măng thuộc dự án NMXM Sông Lam Dự án: ĐZ 110kV cấp điện cho trạm nghiền xi măng thuộc dự án NMXM Sông Lam tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

2016-06-09 10:21
-1520
Ban QLDA Lưới điện thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Tên dự án: Dự án: Đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau TBA 220kV Than Uyên (DEP). Tên gói thầu: NPC/DEP-110PT TU-G03: Cung cấp và vận chuyển cách điện và phụ kiện cho đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên.

2016-06-09 10:21
-1520
12345678910
Top  |  Home