Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tài chính - Kế hoạch - Dự án
Đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Đêm ngày 31/12/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện, đưa vào vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

2020-01-03 09:47
-84
Thông báo không tổ chức phiên bán cổ phần của CTCP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thiết bị điện Miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu vào ngày 21/12/2018.

2018-12-19 14:13
-464
EVNNPC: Không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Chiến
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Chiến do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu vào ngày 29/03/2018.

2018-03-26 14:38
-732
EVNNPC thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến
EVNNPC thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến

2018-03-01 16:41
-757
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu vào ngày 18/12/2017. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 11/12/2017) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 943/QĐ-SGDHN ngày 17/11/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

2017-12-14 11:24
-834
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức

2017-11-20 08:44
-858
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu

2017-11-17 15:04
-861
EVNNPC : Thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP thiết bị Điện miền Bắc
EVNNPC : Thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP thiết bị Điện miền Bắc

2017-11-13 13:23
-865
Dùng hàm Vlookup nhập dữ liệu vào phần mềm Smart Simulator để tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế trên lưới điện tỉnh Hà Nam”.
Dùng hàm Vlookup nhập dữ liệu vào phần mềm Smart Simulator để tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế trên lưới điện tỉnh Hà Nam”.

2017-09-21 17:39
-918
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

2017-01-20 14:11
-1162
123456789
Top  |  Home