Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tài chính - Kế hoạch - Dự án
Dùng hàm Vlookup nhập dữ liệu vào phần mềm Smart Simulator để tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế trên lưới điện tỉnh Hà Nam”.
Dùng hàm Vlookup nhập dữ liệu vào phần mềm Smart Simulator để tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế trên lưới điện tỉnh Hà Nam”.

2017-09-21 17:39
-26
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

2017-01-20 14:11
-270
Thông Báo: Giao dịch cổ phiếu CVC
Thông Báo: Giao dịch cổ phiếu CVC của Người nội bộ của Công ty Đại Chúng và Người có liên quan của Người nội bộ

2017-01-09 14:05
-281
Qui chế giao dịch cổ phiếu CVC của Tổng công ty điện lực miền Bắc tại CTCP Cơ điện vật tư tại sàn Upcom-HNX
Qui chế giao dịch cổ phiếu CVC của Tổng công ty điện lực miền Bắc tại CTCP Cơ điện vật tư tại sàn Upcom-HNX

2017-01-09 09:36
-281
Báo cáo tài chính hợp nhất NPC 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất NPC 2015

2016-04-15 17:47
-550
Báo cáo tài chính riêng NPC 2015
Báo cáo tài chính riêng NPC 2015

2016-04-15 17:47
-550
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Sở GDCK Hà Nội thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nho Quế 1 do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) sở hữu.

2016-03-07 16:01
-589
Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Sứ thủy tinh cách điện
Hồ sơ công bố thông tin đợt đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Sứ thủy tinh cách điện của EVNNPC

2016-01-12 15:47
-644
Hoàn thiện thủ tục vay lại để giải ngân dự án “Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện - KfW2”, Vay vốn của Ngân hàng Tái thiết Đức.
Đến nay Hợp đồng cho vay lại cơ bản đã được hai bên thống nhất, dự kiến Hợp đồng sẽ ký kết trong tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm 2015 và các dự án sẽ được giải ngân sau khi Hợp đồng cho vay lại được hai bên ký kết.

2015-08-27 08:56
-782
Bảng cân đối kế toán Quý 2 năm 2015
Bảng cân đối kế toán Quý 2 năm 2015

2015-08-25 10:42
-784
12345678

 

 
Top  |  Home