Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Video thực thi các hành vi ứng xử VHDN của các PC
Các tình huống giao tiếp ứng xử Văn hóa tại EVNNPC
Các tình huống giao tiếp ứng xử Văn hóa tại EVNNPC

2016-03-21 07:38
-1190
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại điện lực Vĩnh Phúc
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại điện lực Vĩnh Phúc

2015-12-31 14:30
-1271
Công ty Điện lực Hải phòng với công tác an sinh xã hội, tri ân khách hàng.
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty về thực hiện Văn hóa doanh nghiệp năm 2015 cũng như thực hiện tháng tri ân khách hàng - t12 năm 2015, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thực hiện phóng sư với công tác an sinh xã hội, tri ân khách hàng.

2015-12-31 14:29
-1271
Công ty Điện lực Thái Bình thực hiện tốt VHDN để kinh doanh hiệu quả
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty về thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2015. Công ty Điện lực Thái Bình triển khai thực hiện tốt công tác VHDN để kinh doanh hiệu quả

2015-12-31 14:29
-1271
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc với công tác thực thi Văn hóa doanh nghiệp
Công tác xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2015-12-29 16:05
-1273
Thực hiện Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Người Lao động là tài sản quý giá nhất
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty về xây dựng các video clip phản ánh về các hành vị văn hóa và phi văn hóa trong công tác thực thi Văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị thành viên...

2015-12-29 15:52
-1273
Top  |  Home