Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tài liệu VHDN
Quyết định về việc ban hành tài liệu: Văn hóa làm việc và ứng xử của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định v/v ban hành tài liệu: Văn hóa làm việc và ứng xử của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2016-06-02 08:14
-961
Tài liệu văn hóa làm việc và ứng xử của EVNNPC
Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành. Hiện EVNNPC xây dựng văn hoá doanh nghiệp tới tất cả mọi thành viên EVNNPC theo định hướng và các giá trị cốt lõi của EVNNPC.

2016-05-20 21:28
-974
Top  |  Home