Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Quy tắc ứng xử của NPC
Quyết định Về việc ban hành: Bộ Quy tắc ứng xử của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định Về việc ban hành: Bộ Quy tắc ứng xử của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2016-06-02 08:14
-961
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Phát huy truyền thống của người CBCNV ngành Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) luôn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác trên địa bàn các tỉnh miền Bắc. Với địa bàn hoạt động rộng lớn mang nhiều nét văn hóa đặc thù của các vùng, miền, EVNNPC quyết tâm gìn giữ và phát huy tích cực truyền thống tốt đẹp của người CBCNV ngành Điện nói chung và của EVNNPC nói riêng

2016-05-11 22:15
-983
Bộ quy tắc ứng xử của EVNNPC
Phát huy truyền thống của người CBCNV ngành Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) luôn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng và một số lĩnh vực kinh doanh sản xuất khác trên địa bàn các tỉnh miền Bắc. Với địa bàn hoạt động rộng lớn mang nhiều nét văn hóa đặc thù riêng của các vùng, miền, EVNNPC quyết tâm gìn giữ và phát huy tích cực truyền thống tốt đẹp của người CBCNV ngành Điện nói chung và của EVNNPC nói riêng

2016-05-09 07:35
-985
Top  |  Home