Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tiêu chí đánh giá thực thi VHDN tại NPC
Tiêu chí đánh giá, chấm điểm việc thực hiện công tác VHDN của các ban cơ quan NPC
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BAN CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

2016-06-03 07:01
-960
Tiêu chí đánh giá, chấm điểm việc thực hiện VHDN của cá nhân các ban cơ quan NPC
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÁ NHÂN CÁC BAN CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

2016-06-02 14:32
-961
Quyết định v/v Ban hành bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm thực thi VHDN tại các Ban cơ quan Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định v/v Ban hành bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm thực thi VHDN tại các Ban cơ quan Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2016-06-02 10:46
-961
Quyết định v/v Ban hành bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm Cá nhân
Quyết định v/v Ban hành bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm thực thi VHDN Cá nhân CBCNV các Ban cơ quan Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2016-06-02 10:46
-961
Top  |  Home