Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Góc nhìn báo trí
Hiệu quả cao nhờ giải pháp thiết thực
Những năm qua, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là việc phát triển, mở rộng các khu công nghiệp, khu chế xuất… tốc độ gia tăng phụ tải điện của Hải Phòng luôn ở mức cao, trên dưới 12%. Áp lực đảm bảo cung ứng điện cũng như nâng cao chất lượng cung ứng điện với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) vì thế rất lớn. Vậy nên công tác tuyên truyền tiết kiệm điện cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là thay đổi nhận thức của khách hàng với vấn đề tiết kiệm.

2017-06-19 18:55
-4

 

 
Top  |  Home