Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Đổi mới doanh nghiệp
PC Ninh Bình quyết tâm nâng cao công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2018
Với mục tiêu đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Ninh Bình đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu công tác KD&DVKH năm 2018

2018-06-01 10:54
-770
Tái cơ cấu để phát triển bền vững
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo yêu cầu của Chính phủ từ nay đến năm 2020,

2017-12-22 21:23
-931
Quyết định của EVN phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2017-2020
Ngày 31/7/2017, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hàng Quyết định số 130/QĐ-EVN về việc phê duyệt "Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2017-2020".

2017-09-13 16:07
-1031
Quyết định: Phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020
Quyết định: Phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020

2017-09-13 14:08
-1031
Top  |  Home