Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Đổi mới doanh nghiệp
Quyết định của EVN phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2017-2020
Ngày 31/7/2017, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hàng Quyết định số 130/QĐ-EVN về việc phê duyệt "Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2017-2020".

2017-09-13 16:07
-67
Quyết định: Phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020
Quyết định: Phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020

2017-09-13 14:08
-67

 

 
Top  |  Home