Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai thực hiện đánh giá Chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thực hiện đánh giá Chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE, hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã và đang thực hiện các bước đánh giá Chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích Kinh tế từ Bình đẳng giới là một phương pháp đánh giá và là chứng chỉ tiêu chuẩn kinh doanh hàng đầu về bình đẳng giới).

2019-10-18 22:53
0
PC Sơn La: Hội nghị sơ kết vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2018
Ngày 01/7/2018, Công ty Điện lực Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2018 và nói chuyện chuyên đề “Phát triển kỹ năng mềm và bình đẳng giới cho nữ CNVC-LĐ”.

2018-07-03 10:55
-472
PC Sơn La: Đẩy mạnh công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới
Trong năm 2018, Ban VSTBPN Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động VSTBPN theo chỉ đạo của Tổng Công ty. Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm và các hoạt động có ý nghĩa cho tập thể lao động nữ. Phấn đấu đưa chỉ tiêu đào tạo nữ sau Đại học đạt 3,3%, tỷ lệ đào tạo Đại học đạt 29,7%. Tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần vật chất, nâng cao năng lực, ổn định việc làm và chăm lo sức khỏe cho đội ngũ nữ CNVC trong Công ty

2018-05-18 09:43
-518
Top  |  Home