Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Bình đẳng giới
PC Sơn La: Đẩy mạnh công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới
Trong năm 2018, Ban VSTBPN Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động VSTBPN theo chỉ đạo của Tổng Công ty. Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm và các hoạt động có ý nghĩa cho tập thể lao động nữ. Phấn đấu đưa chỉ tiêu đào tạo nữ sau Đại học đạt 3,3%, tỷ lệ đào tạo Đại học đạt 29,7%. Tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần vật chất, nâng cao năng lực, ổn định việc làm và chăm lo sức khỏe cho đội ngũ nữ CNVC trong Công ty

2018-05-18 09:43
-3

 

 
Top  |  Home