Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Thông tin đấu thầu
Thông báo mời thầu
Ban Quản lý dự án Lưới điện - Tổng công ty điện lực miền Bắc tiến hành tổ chức đấu thầu "Gói thầu NPC-110-ST-W04: Đấu nối vào trạm 220kV Sơn Tây thuộc Dự án: Đường dây 110kV Sơn Tây - Yến Mao – Phố Vàng" theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu theo phương thức một giai đoạn 01 túi hồ sơ và sử dụng nguồn vốn của EVN NPC.

2017-05-19 14:33
-1
Thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV HN-W01: Xây lắp đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên - Tiểu dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên thuộc phần vốn dư dự án Phân phối hiệu quả (DEP) - theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

2017-05-19 14:33
-1
Thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV NCS – W02: Mua sắm và lắp đặt hệ thống PCCC cho các dự án (1)NCS MBA T3 TBA 110kV Việt trì, (2)NCS MBA T2 TBA 110kV Cẩm Phả, (3)NCS MBA T1 TBA 110kV Thái Thụy, (4)NCS MBA T1 TBA 110kV Long Bối thuộc dự án: Các tiểu dự án nâng công suất sử dụng phần vốn dư của dự án Phân phối hiệu quản (DEP) vay vốn WB - theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

2017-05-19 14:32
-1
Ban Quản lý dự án lưới điện thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu các gói thầu của các dự án

2017-05-12 13:22
-8
Thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV HY- W01: Xây lắp đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV cho dự án ĐZ 110kV và TBA 110kV Hàm Yên – Tiểu dự án: Đường dây 110kV và Trạm biến áp 110kV Hàm Yên thuộc phần vốn dư dự án Phân phối hiệu quả (DEP) theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

2017-04-10 22:55
-40
Thông báo mời thầu
Dự án Phân phối hiệu quả (DEP)- vay vốn WB Tiểu dự án: Trạm biến áp 110kV Hanaka và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh

2016-11-25 10:18
-176
Thông báo mời thầu
Dự án Phân phối hiệu quả (DEP)- vay vốn WB Tiểu dự án: Trạm biến áp 110kV Hanaka và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh

2016-11-25 10:17
-176
Ban Quản lý dự án lưới điện thong báo kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu NPC/DEP.AMR-G02: Thiết kế, cung cấp và vận chuyển công tơ điện tử; cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa (HES) Tiểu dự án “Trang bị hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa” - Thuộc dự án Phân phối hiệu quả (DEP)

2016-11-18 17:20
-183
Ban quản lý dự án lưới điện thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu các gói thầu:NPC/110TB TT-G05: Xây lắp đường dây 110kV Thái Bình - Thái Thụy và xây lắp mở rộng, cải tạo TBA 110kV Thái Thụy

2016-10-25 21:03
-207
Ban quản lý dự án lưới điện thông báo mời thầu
Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu các gói thầu: 1. Gói thầu NPC/110TB TT-G04: Cung cấp, vận chuyển cột thép cho đường dây 110kV Thái Bình - Thái Thụy; 2. Gói thầu NPC/110TB TT-G01: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặtVTTB trạm cho TBA110kV Thái Thụy; Thuộc Dự án: Đường dây 110kV nhà máy điện Thái Bình – Thái Thụy

2016-10-21 13:08
-211
12345678910...

 
Top  |  Home