Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
NPC & Khách Hàng
Điện lực Cao Phong trực thuộc Công ty Điện lực Hòa Bình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn trong công tác giao tiếp với khách hàng, Điện lực đã tổ chức nghiệp vụ kinh doanh như tập huấn kiểm tra “Quy trình kinh doanh” cho toàn thể CBCNV định kỳ 6 tháng một lần; kỹ năng giao tiếp với khách hàng; văn hóa trong giao tiếp, ứng xử.

2019-07-08 13:20
-44
PC Hòa Bình thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ, công ty Điện lực Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động các cơ quan doanh nghiệp và người dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, hiện nay công ty đã thỏa thuận ký hợp tác với các ngân hàng và tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ thu tiền điện với các hình thức thanh toán điện tử ...

2019-07-03 19:04
-49
Công ty Điện lực Quảng Ninh làm việc với các khách hàng lớn về việc điều chỉnh phụ tải
Từ ngày 05/3 đến 06/5/2019 Công ty Điện lực Quảng Ninh đã thành lập đoàn công tác đến làm việc với 95 khách hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có sản lượng tiêu thụ điện trên 3 triệu kWh/ năm, với một số nội dung cần trao đổi: Căn cứ nội dung từng chương trình điều chỉnh phụ tải điện, điều kiện cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, khách hàng quyết định lựa chọn và đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Khi tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, khách hàng có trách nhiệm: Phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin cho Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện để đánh giá tiềm năng điều chỉnh phụ tải điện của khách hàng; Đàm phán, ký kết Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo nội dung trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện đã ký kết; Khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện thực hiện điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện của mình sau khi nhận được thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2019-05-06 20:08
-107
Hướng dẫn triển khai thực hiện giá bán điện mới
Ngày 20/03/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT (QĐ 648/QĐ-BCT) về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định về giá bán điện, văn bản số 1379/EVN-KD về việc chỉ đạo triển khai thực hiện giá bán điện mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sao gửi kèm theo). Để tổ chức thực hiện giá bán lẻ điện mới theo đúng quy định, Tổng công ty (TCT) yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc cụ thể như sau...

2019-03-21 23:26
-153
Quyết định của Bộ Công thương về quy định giá bán điện có hiệu lực từ ngày 20/3/2019
Theo quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá điện vừa được Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký, mức giá bán điện bình quân sẽ tăng thêm 8,36% từ hôm nay (20/3), lên 1.864,44 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).

2019-03-21 23:26
-153
PC Hà Nam triển khai chốt chỉ số công tơ phục vụ công tác điều chỉnh giá điện
Để phục thực hiện tốt công tác điều chỉnh giá bán điện, Công ty Điện lực Hà Nam đã tổ chức triển khai đồng bộ các công việc như: Chốt toàn bộ các công tơ đang vận hành trên lưới điện (trừ các công tơ bán lẻ cho khách hàng sử dụng mục đích sinh hoạt).

2019-03-21 18:12
-153
Tiêu chuẩn Việt Nam về Kiểm toán năng lượng - TCVN ISO 5002:2015; TCVN ISO 5002:2014 Xuất bản lần 1
Mục đích của tiêu chuẩn này là xác định tập hợp tối thiểu các yêu cầu dẫn đến việc nhận biết những cơ hội cải tiến hiệu quả năng lượng...

2019-03-18 18:30
-156
Chỉ thị về công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVN
Ngày 12/9/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Chỉ thị số 4572/CT-EVN về việc công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng (sao gửi kèm theo). Để đảm bảo giữ vững và phát triển thị phần khi triển khai lộ trình bán lẻ điện cạnh tranh

2018-09-19 13:28
-336
Sự phối hợp hiệu quả giữa NPC.CC và PC Hải Phòng
Trong tổng số 812 yêu cầu trên, Trung tâm CSKH đã trực tiếp giải quyết 210 trường hợp, Công ty Điện lực Hải Phòng giải quyết 602/602 yêu cầu còn lại đạt tỷ lệ giải quyết thành công 100% trong thời gian quy định.

2016-05-18 11:02
-1190
Giải pháp chấm nợ Online bằng thẻ từ: “Chỉ 60 giây để thanh toán tiền điện”
Qua việc triển khai thí điểm tại Thái Nguyên, hiện nay Công ty CNTT Điện lực miền Bắc có đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để cung cấp trọn gói từ máy in, máy tính bảng, thẻ từ… cho các PC.

2016-04-20 07:17
-1218
123
Top  |  Home