Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Các văn bản pháp quy
Hướng dẫn thực hiện các dự án Điện mặt trời trên mái nhà
Thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/03/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT; Văn bản số 1530/EVN-KD ngày 27/3/2019 của EVN về việc Hạch toán doanh thu, chi phí hệ thống điện áp mái tại văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc; Văn bản số 1532/EVN-KD ngày 27/3/2019 của EVN về việc Hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

2019-04-09 17:17
-484
Hướng dẫn triển khai thực hiện giá bán điện mới
Để tổ chức thực hiện giá bán lẻ điện mới theo đúng quy định, Tổng công ty (TCT) yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc cụ thể như sau

2019-03-22 17:44
-502
Quyết định của Bộ Công thương về quy định giá bán điện có hiệu lực từ ngày 20/3/2019
Giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn được chia thành 6 bậc, thấp nhất 1.678 đồng và cao nhất là 2.927 đồng một kWh. Theo quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá điện vừa được Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký, mức giá bán điện bình quân sẽ tăng thêm 8,36% từ hôm nay (20/3), lên 1.864,44 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT)...

2019-03-22 17:43
-502
Triển khai thực hiện giá điện mới
Thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau...

2019-03-21 23:34
-503
Xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp
Xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp

2019-03-21 13:38
-503
Nhiều văn bản liên quan đến ngành Điện có hiệu lực từ tháng 12/2013
Xử lý nghiêm hành vi vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp Nhiều văn bản liên quan đến ngành Điện có hiệu lực từ tháng 12/2013

1900-01-01 00:00
-44046
Văn bản hợp nhất Thông tư 16 và Thông tư 25 quy định về thực hiện giá bán điện
Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BCT ngày 16/10/2018 do Bộ Công Thương ban hành, hợp nhất Thông tư 16 và Thông tư 25 quy định về thực hiện giá bán điện

1900-01-01 00:00
-44046
Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23/10/2018 quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ
Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23/10/2018 quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

1900-01-01 00:00
-44046
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện
Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 về thực hiện giá bán điện

1900-01-01 00:00
-44046
Quyết định 4495/QĐ-BTC của Bộ Công Thương
Quyết định 4495/QĐ-BTC quy định về giá bán điện từ ngày 1/12/2017

1900-01-01 00:00
-44046
12
Top  |  Home