Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Thông tin đầu tư - Dự án
Đóng điện vận hành an toàn Dự án ĐZ 110 kV Nhà máy điện Thái Bình -Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
Ngày 30/6/2019 Ban Quản lý dự án lưới điện NPC vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành an toàn Dự án ĐZ 110kV Nhà máy điện Thái Bình - Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình.

2019-07-05 19:45
-9
Top  |  Home