Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Sơn La: Hội nghị sơ kết vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2018
 
2018-07-03 10:55:22
Tham dự Hội nghị có ông Cầm Văn Giáo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công ty Điện lực Sơn La, các Ông trong Ban giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty, cùng 185 lao động nữ đại diện cho 212 CNVC-LĐ Công ty.
 
 
Ông Cầm Văn Giáo - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công ty Điện lực Sơn La
 
Tại Hội nghị Bà Lê Thị Song Hảo - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Thường trực Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ của Công ty báo cáo kết quả triển khai và thực hiện các mục tiêu theo kế hoạch công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới của Công ty giai đoạn 2016-2018; phương hướng hoạt động trong giai đoạn 2018-2020. Tính đến ngày 30/6/2018, Công ty Điện lực Sơn La có 884 CBCNV trong đó nữ CBCNV là 212 nữ, chiếm tỷ lệ 24%. Trình độ chuyên môn: trên ĐH: có 5 nữ (tỷ lệ 2,4%); Đại học: 61 đ/c (tỷ lệ 28,8%); Cao đẳng: 13 đ/c (tỷ lệ 6,1%); trung cấp, công nhân: 133 đ/c (tỷ lệ 62,7%). Số nữ CBCNV giữ chức vụ từ trưởng, phó phòng Điện lực/Xí nghiệp/Ban Quản lý dự án trở lên là 11/93 người (tỷ lệ 11,8%). Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay: giữ vững tỷ lệ 100% nữ CNVC-LĐ trong Công ty có việc làm ổn định, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, bảo hộ lao động, nâng cao thu nhập của CBCNV; có 15/65 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của nhóm tác giả có CBCNV nữ tham gia đã được công nhận cấp Công ty. Báo cáo cũng khẳng định Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Công ty sẽ tiếp tục có giải pháp và kế hoạch theo từng năm để thực hiện 5 mục tiêu cụ thể của Kế hoạch công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.
 
Với tinh thần cởi mở và tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoạt động Vì sự tiến bộ Phụ nữ và bình đẳng giới của Công ty ngày càng có các nội dung thiết thực, góp phần thúc đẩy nhận thức và đóng góp của CNVC-LĐ nói chung trong Công ty, lao động nữ nói riêng đối với sự phát triển bền vững của Công ty, tại Hội nghị Điện lực Mộc Châu với tham luận về chăm lo đời sống tinh thần cho nữ công nhân viên tại điện lực; Ban nữ công của Công ty tham luận với nội dung: Phụ nữ Công ty điện lực Sơn La với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng công nghiệp đã và đang khiến mọi lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, môi trường cho đến cuộc sống thay đổi nhanh chóng. Bối cảnh này đặt ra không ít thách thức cũng như cơ hội cho một nửa còn lại của thế giới. Đòi hỏi phụ nữ không chỉ trang bị khả năng thích nghi kịp thời với sự thay đổi mà còn cần thường xuyên nâng cao kiến thức, hiểu biết để làm chủ khoa học công nghệ. Phụ nữ của ngành điện nói chung và phụ nữ của Công ty Điện lực Sơn La nói riêng cũng không nằm ngoài những yêu cầu đó. 
 
 
Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ của Công ty sẽ tiếp tục nâng cao năng lực các thành viên Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ về bình đẳng giới đồng thời đề xuất các giải pháp và chương trình cụ thể hơn để công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ về bình đẳng giới được thực hiện có hiệu quả từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.
 
 
Sau Hội nghị sơ kết, CBCNV nữ trong Công ty đã được giao lưu văn nghệ và nghe Giảng viên cao cấp Lê Anh Sơn nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ Công ty Điện lực Sơn La Hạnh phúc và phát triển trong công tác bình đẳng giới”. 
 
Tin và ảnh: Lê Hường, Nguyễn Dương - PC Sơn La
 

 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home