Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Sơn La: Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp
 
2018-09-11 16:14:47

Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La có 11 chi bộ, 163 đảng viên, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên phục vụ công tác lãnh đạo quản trị doanh nghiệp, quản lý vận hành hệ thống lưới điện. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh và ngành điện khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng và bảo đảm tiến độ các dự án phát triển hệ thống lưới điện quốc gia về các bản chưa có điện của tỉnh.

Đ/c Phạm Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho đ/c Bí thư Chi bộ Điện lực Thành Phố

Trong sản xuất kinh doanh, Đảng bộ tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ khách hàng. Đến nay, 100% đơn vị trong Công ty đã thực hiện trao đổi thông tin qua mạng, áp dụng điện tử văn phòng, dịch vụ thanh toán tiền điện, điện thoại qua ngân hàng, tiếp tục hiện tốt chương trình 5S. Qua đó, tác động trực tiếp vào môi trường, tác phong làm việc và hỗ trợ tích cực trong việc tối ưu hóa các hoạt động công tác và sản xuất kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả lao động.

 

Đ/c Trần Duy Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty trao Giấy khen của Đảng ủy Công ty cho 02 quần chúng ưu tú

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, Đảng bộ luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc phê bình, tự phê bình, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác kiện toàn tổ chức đảng, bảo đảm phù hợp với bộ máy sản xuất kinh doanh của đơn vị, quan tâm chỉ đạo, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Duy trì nề nếp, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Đảng ủy Công ty quản lý; quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công nhân và người lao động trong đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cũng như những biểu hiện tiêu cực để chấn chỉnh kịp thời. 11 chi bộ đã đăng ký chương trình và xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát của chi bộ; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra tài chính Đảng của chi bộ phòng Tài chính Kế toán; kiểm tra giám sát chi bộ Văn phòng và chi bộ Các phân xưởng xí nghiệp dịch vụ; giám sát việc công khai minh bạch tài sản và phòng chống tham nhũng lãng phí đối với một đảng viên, qua kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên đều không có vi phạm. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhằm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp Đảng. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã cử 13 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 10 đảng viên mới. Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Công ty có 1 tập thể và 1 cá nhân được Tỉnh ủy tặng Bằng khen, 1 cá nhân được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khen.

Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ tập trung quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch học tập chuyên đề xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu và thực hiện theo bản cam kết của cá nhân đề ra. Chỉ đạo các chi bộ bổ sung, kiện toàn cấp ủy và tổ chức kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng viên theo kế hoạch; theo dõi, giúp đỡ những quần chúng đã học lớp nhận thức về Đảng, phấn đấu kết nạp thêm 4 đảng viên. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng hoàn thảnh theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia. Ngọc Thuấn - PC Sơn La

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home