Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty Điện lực Lai Châu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11
 
2018-11-05 15:54:46

Đã trở thành thường lệ, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hằng năm luôn được bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc. Chủ đề của Ngày pháp luật năm nay là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Để mỗi CBCNV-LĐ trong Công ty nắm được vai trò ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ, xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Công ty Điện lực Lai Châu cùng với sự phối hợp của Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCNV-LĐ trong Công ty về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật đồng thời khuyến khích các tập thể, cá nhân, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, có ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần nâng cao năng lực tuân thủ, thi hành pháp luật, các văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty và Công ty. 
 
 
Chi đoàn Nghiệp vụ I – Cơ quan văn phòng Công ty phổ biến pháp luật cho đoàn viên
 
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Công ty được tổ chức thường xuyên, liên tục. Đặc biệt là trong hai tháng 10 và 11, trong đó cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018. Các hoạt động được tổ chức như: treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Công ty và trụ sở các đơn vị với nội dụng “Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”; tổ chức các buổi toạ đàm tìm hiểu về luật, về các quy định quản lý của Nhà nước cũng như của Tổng Công ty, Công ty …
 
Xây dựng mô hình triển khai Ngày Pháp luật thiết thực, chất lượng và hiệu quả, tăng cường việc thực hiện pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty và Công ty. Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Đồng thời triển khai các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty và Công ty.
 
 
Qua việc triển khai và thực hiện Ngày Pháp luật đã thúc đẩy hoạt động quản lý, điều hành và đảm bảo mọi hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Lai Châu, tuân thủ theo các quy định pháp luật của Nhà nước, của ngành, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018. Đồng thời đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
 
 
Phòng TTBVPC - PC Lai Châu
 
Tin cùng thư mục :
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức buổi gặp mặt Cán bộ nguyên là Lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty và các đơn vị năm 2019
Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc: Đẩy mạnh phát triển công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2019
Công ty Điện lực Nghệ An - Đáp ứng yêu cầu của khách hàng là đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước
PC Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị người lao động Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế - Một Hội nghị thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm
Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện miền Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019
Công đoàn EVNNPC xứng đáng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động
ETC cần khẳng định vị thế - vươn tầm quốc tế
PC Bắc Giang: Chủ động nhiều giải pháp triển khai kế hoạch năm 2019
Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực đạt doanh thu hơn 52 tỷ đồng năm 2018
Top  |  Home