Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
EVNNPC: Chủ động thực hiện công tác Tư vấn trong Đầu tư xây dựng đối với các Dự án do Tổng Công ty làm Chủ đầu tư
 
2018-11-06 10:48:21

Thực hiện kế hoạch Đầu tư xây dựng về công tác tư vấn công trình điện năm 2019, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có văn bản số 4625/EVNNPC-KH+QLĐT ngày 05/11/2018 về việc thực hiện công tác tư vấn công trình điện thuộc kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2019. Qua đó yêu cầu các đơn vị đảm bảo chất lượng và chủ động hoàn toàn trong công tác tư vấn  lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Tổng dự toán các công trình Đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ áp năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Đây là nhiệm vụ với mục đích nhằm chuẩn hóa và khai thác tối đa những lợi thế về công tác tư vấn và chủ động hoàn toàn, tạo điều kiện cho PEC1 cũng như Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc chuẩn bị đi vào hoạt động từ 01/01/2019 có việc làm ổn định, tăng doanh thu và có lợi nhuận. 
 
Theo đó trong năm 2019 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã giao quản lý A cho 24 Công ty Điện lực thực hiện 270 danh mục với tổng mức đầu tư là 2.212,956 tỷ đồng. 
 
Nội dung văn bản cũng chỉ rõ và có yêu cầu cụ thể những công việc cần thực hiện đó là:
 
Thứ nhất: Yêu cầu các  Công ty Điện lực lựa chọn thực hiện công tác tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Tổng dự toán theo 4 hình thức sau: (i) Củng cố và nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ tư vấn các đơn vị tiếp tục rà soát nhân lực tại đơn vị mình để triển khai công tác này bằng hình thức tự thực hiện; (ii) Phối hợp với NGC tổ chức tự thực hiện theo cơ chế tự thực hiện (sử dụng Trung tâm tư vấn trực thuộc NGC); (iii) Giao PEC1 thực hiện các gói thầu trong hạn mức theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; (iv) Báo cáo xin ý kiến Tổng Công ty trong trường hợp bắt buộc phải lựa chọn Nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi;
 
Đối với các đơn vị triển khai bằng hình thức tự thực hiện mà không đủ chức năng, năng lực thực hiện công tác khảo sát thì có thể thành lập các gói thầu tư vấn khảo sát để thuê PEC1, NGC hoặc thuê ngoài để thực hiện.
 
Thứ hai: Yêu cầu các Công ty Điện lực tạo mọi điều kiện, hỗ trợ và phối hợp với PEC1, NGC vào báo cáo Tổng Công ty những khó khăn vướng mắc trong trong quá trình thực hiện.
 
Thứ ba: Giám đốc các Công ty Điện lực, PEC1, NGC phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Tổng Công ty về tính pháp lý, tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng. Ưu tiên thực hiện trước các dự án chống quá tải mùa hè năm 2019, để hoàn thành đóng điện trước 15/4/2019.
 
Thứ tư: Đối với các Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương, Hải Phòng,  Ninh Bình; Lập kế hoạch sự dụng nhân lực của đơn vị để triển khai công tác tư bấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Tổng dự toán bằng hình thức tự thực hiện. Trong trường hợp các Công ty Điện lực thuê ngoài thì phải báo cáo Tổng Công ty nhằm thực hiện đúng chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai công tác dịch vụ Điện lực.
 
Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch năm 2019 của Tổng Công ty, cũng như tiến tới phát triển các loại hình dịch vụ. Lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu tất cả Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo trên.
 
Để triển khai kế hoạch Đầu tư xây dựng năm  2019 và đưa ra các giải pháp về việc chống quá tải năm 2019, chiều ngày 05/11/2018 Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác tư vấn Đầu tư xây dựng năm 2019. Tham dự cuộc họp gồm các Ban liên quan Tổng Công ty (Ban: Kế hoạch, Kỹ thuật, Tài chính kế toán, Quản lý Đầu tư, Quản lý đấu thầu); Ban Chuẩn bị sản xuất Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc; Trung tâm Tư vấn NGC, Công ty Tư vấn điện miền Bắc, các Phó Giám đốc phụ trách Đầu tư xây dựng của 24 Công ty Điện lực trực thuộc.
 
 
Tại cuộc họp đại diện các Công ty Điện lực đã nêu cao tinh thần chủ động và sẵn sàng chuẩn bị nhân lực, vật lực tốt nhất để có thể tự thực hiện tư vấn công trình điện thuộc kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2019. Hiện đã có 21 Công ty Điện lực tự thực hiện 100% công tác tư vấn, 01 Công ty 100% thuê ngoài, 02 Công ty tự thực hiện và thuê ngoài. Đối với một số đơn vị không đủ chức năng, năng lực để thực hiện công tác khảo sát sẽ thuê PEC1, NGC hoặc báo cáo Tổng công ty để thuê ngoài.
 
Ông Thái - Phó Tổng Giám đốc đánh giá cao tinh thần chủ động của các Công ty Điện lực trong việc thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty, đặc biệt là việc tự thực hiện đối với công tác tư vấn công trình điện trong Đầu tư xây dựng. Ông Thái - Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nguồn lực tốt nhất để thực hiện công tác tư vấn đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công tác tư vấn, các đơn vị cần tạo mọi điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm tư vấn trực thuộc NGC, PEC1 và tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu. 
 
Việc tự thực hiện công tác tư vấn thiết kế đối với các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư, đã được thực hiện tốt tại một số đơn vị thành viên từ rất nhiều năm trước đây và cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực; đó là tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hồ sơ, tạo công ăn việc làm cho người lao động và hạn chế được những tồn tại của các đơn vị tư vấn khác. 
 
Chính vì vậy việc củng cố đội ngũ làm công tác tư vấn và tăng cường tự thực hiện công tác tư vấn đối với các công trình điện tại các Công ty Điện lực, Trung tâm tư vấn trực thuộc NGC và PEC1 sẽ giúp cho các đơn vị đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập đối với lực lượng làm công tác dịch vụ; mặt khác góp phần thực hiện tốt chủ trương, chiến lược của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói riêng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung trong giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn tiếp theo.

Việt Hạnh:  Ban QHCĐ.EVNNPC
 
 
Tin cùng thư mục :
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực
EVNNPC biểu dương con CNVC người lao động đạt thành tích cao năm học 2018-2019
PC Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019
PC Bắc Ninh cung cấp nước uống miễn phí trong những ngày nắng nóng
PC Hà Tĩnh: Nhiều tổ chức và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2019
Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án thủy điện Nậm Pay theo đúng tiến độ
Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019
PC Sơn La: Huấn luyện công tác thực hiện quy trình an toàn điện và cách triển khai đầu sổ về công tác an toàn vệ sinh lao động
Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Ban Quản lý dự án lưới điện NPC: Đóng điện vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T2 của TBA 110 kV Mục Sơn, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Top  |  Home