Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
 
2018-11-07 09:57:55

Thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-EVN ngày 17/8/2018 của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018; Công văn số 3621/EVNNPC-PC ngày 31/8/2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn triển khai Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm sự gắn kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành hoạt động thường xuyên trong Tổng Công ty, qua đó để phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNNPC và đơn vị trong CBCNV từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên. Với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.
 
Tổng Công ty chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao, lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng Công ty và đơn vị, các Quy chế quản lý nội bộ của EVN ban hành có phạm vi áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; CBCNV chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ trong công việc, thực thi pháp luật, tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của EVN, của Tổng Công ty để tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị; Phát động thi đua để triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật, đánh giá tổng kết, đề xuất EVN khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến trong công tác giáo dục, phổ biến cũng như trong việc xây dựng, thực thi pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ của EVN, Tổng công ty, đơn vị. 
 
Đặc biệt trong thời gian cao điểm thực hiện Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Công ty đã thực hiện tổng rà soát Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty và quán triệt chủ trương của EVN nhằm đảm bảo mục tiêu tinh giảm số lượng Quy chế quản lý nội bộ, tránh trùng lặp, sao chép lại nội dung quy định của pháp luật, nội dung Quy chế quản lý nội bộ do EVN ban hành, góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo quy định. Kết quả tính đến 30/9/2018 tổng số Quy chế quản lý nội bộ là  92 Quy chế quản lý nội bộ (gồm 26 Quy chế, 17 Quy trình, 45 Quy định và 04 tài liệu khác). Sau rà soát làm thủ tục công bố hết hiệu lực 29 Quy chế quản lý nội bộ để áp dụng trực tiếp Quy chế quản lý nội bộ do EVN ban hành và lập danh mục 13 Quy chế quản lý nội bộ đặc thù của Tổng công ty. 
 
Cũng trong thời gian này được sự chấp thuận của EVN, Tổng công ty đã triển khai trang thông tin pháp chế EVNNPC, đây trang thông tin pháp chế điện tử nhất quán, xử lý công việc chuyên môn và hỗ trợ tác nghiệp từ Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đến các đơn vị sẽ tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, mọi xử lý và tìm kiếm thông tin trở nên đơn giản, hiệu quả góp phần không nhỏ vào trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Việc triển khai trang thông tin pháp chế EVNNPC sẽ được kết nối với cổng thông tin pháp chế của EVN để thiết lập kênh thông tin chính thức EVNNPC các đơn vị thành viên của EVNNPC góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh,  công tác cải cách hành chính. Đây là một kênh thông tin phong phú, có khả năng phổ cập trao đổi tương tác thông tin rộng rãi, nhanh chóng, địa chỉ truy cập trên mạng nội bộ: http://phapche.evnnpc.vn và được tích hợp vào Cổng thông tin pháp chế EVN. Là nơi truy cập, cung cấp các thông tin về hoạt động pháp chế của EVN, EVNNPC, công tác cải cách hành chính phục vụ công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của EVNNPC. Thực hiện chức năng quản lý tuyên truyền, phổ biến và đào tạo kiến thức pháp luật và các Quy chế quản lý nội bộ cho người lao động trong toàn Tổng công ty thông qua các vụ việc, tình huống, sự kiện pháp lý cụ thể, gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể. Cung cấp các thông tin, số liệu báo cáo thống kê các mặt hoạt động trong công tác pháp chế. Thực hiện chức năng “Tư vấn online và công tác pháp chế cho các đơn vị” đây là diễn đàn để  tất cả CBCNV trong toàn EVNNPC khi có những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được phân công cần trao đổi thông tin cũng như tư vấn kiến thức về pháp luật. Là công cụ giúp EVNNPC tổ chức quản lý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của EVNNPC, các Quy chế quản lý nội bộ của EVNNPC, của đơn vị như một thư viện pháp luật nội bộ, giúp các CBCNV, người lao động có thể dễ dàng truy cập, tra cứu một cách nhanh nhất các thông tin khi cần thiết; qua đó khuyến khích động viên toàn thể CBCNV trong Tổng công ty không ngừng học tập, nghiên cứu pháp luật và các Quy chế quản lý nội bộ. 
 
Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 có trọng tâm, trọng điểm, với hình thức phù hợp đã làm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong Tổng Công ty thiết thực nhất, tiết kiệm nhất và đạt hiệu quả nhất./.
 
Nguyễn Thị Bích Liên – Ban Pháp chế NPC
 
 
Tin cùng thư mục :
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực
EVNNPC biểu dương con CNVC người lao động đạt thành tích cao năm học 2018-2019
PC Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019
PC Bắc Ninh cung cấp nước uống miễn phí trong những ngày nắng nóng
PC Hà Tĩnh: Nhiều tổ chức và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2019
Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án thủy điện Nậm Pay theo đúng tiến độ
Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019
PC Sơn La: Huấn luyện công tác thực hiện quy trình an toàn điện và cách triển khai đầu sổ về công tác an toàn vệ sinh lao động
Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Ban Quản lý dự án lưới điện NPC: Đóng điện vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T2 của TBA 110 kV Mục Sơn, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Top  |  Home