Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
EVNNPC: Chuẩn bị công tác chuyển giao quản lý vận hành lưới điện 220/110kV từ Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc về các Công ty Điện lực
 
2018-11-30 13:16:47

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và căn cứ văn bản số 5015/EVNNPC ngày 23/11/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai Nghị quyết số 485/NQ-HĐTV và văn bản chỉ đạo số 453/EVN-HĐTV của Hội đồng thành viên EVN;  Căn cứ các quyết định chuyển giao Chi nhánh Lưới điện cao thế từ Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc về trực thuộc các Công ty Điện lực của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Ngày 29/11/2018 dưới sự chủ trì của Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, đã diễn ra cuộc họp về việc chuẩn bị thực hiện công tác chuyển giao quản lý vận hành lưới điện 220/110kV từ Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc về các Công ty Điện lực. Tham dự cuộc họp có Đại diện Phòng Điều độ A1; một số Ban chuyên môn Tổng Công ty; Lãnh đạo các Công ty Điện lực và Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc chủ trì Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo của Ban Kỹ thuật về: Hiện trạng lưới điện 110kV các khu vực; Khối lượng lưới điện quản lý vận hành; Việc phân chia ranh giới quản lý vận hành sau khi chuyển giao. Và ý kiến phát biểu của đại diện một số Công ty Điện lực. Ông Lê Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công việc chuyển giao và tập trung vào một số vấn đề cụ thể.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông báo với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) đối với Công tác quản lý vận hành
Bắt đầu từ 0h00 ngày 01/12/2018, việc thực hiện việc lập kế hoạch công tác trên lưới điện, đăng ký lịch cắt điện tuần/tháng/năm; triển khai công tác giao/nhận thiết bị điện với A1; chế độ lập/thực hiện phiếu thao tác, xử lý và báo cáo sự cố theo các quy định hiện hành đối với lưới điện do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quản lý (trừ lưới điện khu vực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình) sẽ do Phòng Điều độ/Trung tâm điều khiển xa Điện lực tỉnh thực hiện, tuân thủ các nhiệm vụ chức năng của đơn vị quản lý vận hành lưới điện 110kV được quy định tại các thông tư Điều độ Hệ thống điện Quốc gia Thông báo cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1), các đơn vị liên quan trong khu vực về việc chính thức quản lý vận hành lưới điện 220/110kV kể từ 00h00 ngày 01/12/2018; ranh giới quản lý vận hành và các đầu mối liên hệ công việc. Riêng đối với các khu vực đã có Trung tâm điều khiển xa, Điều độ viên phân phối tỉnh tạm thời thực hiện thêm chức năng của Trực ban NGC (theo quy chế phối hợp vận hành đã được ban hành).

Đối với lưới điện khu vực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình
Để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, Tổng Công ty giao Công ty lưới điện Cao thế vẫn tiếp tục thực hiện lập kế hoạch công tác trên lưới điện, đăng ký lịch cắt điện tuần/tháng/năm; triển khai công tác giao/nhận thiết bị điện với A1; chế độ lập/thực hiện phiếu thao tác, xử lý và báo cáo sự cố theo các quy định hiện hành đến khi có chỉ đạo cụ thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Ban chuyên môn Tổng công ty, các Công ty Điện lực thành viên và Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc tập trung triển khai nhiệm vụ cụ thể sau:
Trong công tác quản lý vận hành xây dựng quy định trình tự công tác trên lưới điện 110kV phù hợp với mô hình mới. Chỉ đạo phòng Điều độ, Trung tâm điều khiển xa, đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế: thực hiện việc lập kế hoạch công tác trên lưới điện, đăng ký lịch cắt điện tuần/tháng/năm; triển khai công tác giao/nhận thiết bị điện với A1; chế độ lập/thực hiện phiếu thao tác, xử lý và báo cáo sự cố theo các quy định hiện hành.

Riêng đối với các khu vực đã có Trung tâm điều khiển xa, Điều độ viên phân phối tỉnh tạm thời thực hiện thêm chức năng của Trực ban Công ty Lưới điện Cao thế (theo quy chế phối hợp vận hành đã được ban hành). Khẩn trương phối hợp cùng A1 và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và hiệu chỉnh nội dung các quy chế phối hợp vận hành đảm bảo phù hợp với mô hình mới.

Đối với  công tác quản lý kỹ thuật - vận hành tiếp nhận đầy đủ toàn bộ hồ sơ, lý lịch thiết bị, quy trình vận hành thiết bị và các hệ thống dữ liệu quản lý kỹ thuật, báo cáo phục vụ công tác quản lý kỹ thuật - vận hành từ Công ty Lưới điện Cao thế. Hiệu chỉnh các tài liệu nêu trên phù hợp với mô hình quản lý mới trong tháng 1/2019.

Yêu cầu các Công ty Điện lực tổ chức rà soát và điều chỉnh lại quy trình vận hành tạm thời trước hết có văn bản để sử dụng các quy trình hiện có trong thời gian khi chưa kịp sửa đổi trong nội bộ cũng như đối với A1 và phối hợp với các đơn vị khác có liên quan.

Ban Kỹ thuật Tổng công ty có văn bản gửi Điều độ A1 và các địa phương để thống nhất về phương thức giao nhận lưới về công tác quản lý vận hành sau khi chuyển giao từ Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc về các Công ty Điện lực, chậm nhất là trong ngày 30/11/2018; Báo cáo đồng chí Tổng giám đốc tạm thời sử dụng Công ty cao thế tiếp nhận cung cấp thông tin về vận hành, điều độ từ các Công ty Điện lực từ các trạm các chi nhánh lưới điện Cao thế như trước khi chuyển đổi tại thời điểm thích hợp Tổng công ty sẽ xem xét cho ý kiến chuyển giao; Ban Kỹ thuật cùng với Công ty thí nghiệm điện tiếp tục thực hiện tốt thí nghiệm định kỳ theo kế hoạch đầu năm 2018 và có báo cáo để đánh giá và triển khai công tác thí nghiệm định kỳ trong năm 2019; Làm đầu mối phối hợp với Ban Công nghệ thông tin thiết lập ra diễn đàn về công tác quản lý vận hành, công tác xử lý sự cố chia sẻ thông tin với các công ty Điện lực nửa đầu tháng 12 năm 2018.

Ban Tổ chức Nhân sự làm việc với Tập đoàn, Cục điều tiết Điện lực để hướng dẫn các Công ty Điện lực thực hiện xin giấy phép hoạt động Điện lực trên địa bàn đối với các công ty quản lý lưới điện 110kV và 220kV.

Yêu cầu các Công ty Điện lực đang triển khai Trung tâm điều khiển xa phối hợp với ETC1 để tổ chức thực hiện về cơ sở hạ tầng tại công ty cũng như cải tạo các trạm theo tiêu chí không người trực ở đơn vị theo kế hoạch mà Tổng công ty đã giao.

Đối với việc triển khai ranh giới đo đếm, đề nghị công ty thí nghiệm điện tiếp tục trao đổi với Ban Kinh doanh và báo cáo đồng chí Lê Quang Thái chỉ đạo cho phù hợp về quản lý vận hành và quản lý tổn thất của Tổng Công ty.

Phát biểu kết luận Hội nghị ông Lê Minh Tuấn đánh giá cao và hoan nghênh các công ty Điện lực chủ động làm công tác chuẩn bị tiếp nhận, quản lý tiếp nhận lưới điện 110kV. Rất mong tất cả các đồng chí Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các Công ty Điện lực, tổ chức tiếp nhận lao động từ Công ty lưới điện Cao thế tạo niềm tin khi các lao động đến với đơn vị mới. Đặc biệt không để xảy ra quản lý vận hành mất an toàn trên lưới điện 110kV sau khi chuyển đổi. Với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn cho người lao động và đảm bảo cho lưới điện 110kV vận hành an toàn.


Việt Hạnh - Ban QHCĐ.EVNNPC
 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Bắc Giang hoàn thiện 25 hồ sơ giao nhận theo Quyết định 41 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo không tổ chức phiên bán cổ phần của CTCP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai Hotline trên lưới 22kV đang mang điện
Trình diễn sửa chữa điện nóng - Thời sự Đài Phát thanh truyền hình Bắc Ninh
Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Công ty Điện lực Hòa Bình
Công ty Điện lực Quảng Ninh thực hiện sửa chữa đường dây điện nóng 22kV (Hotline)
Chuẩn bị công tác bàn giao TBA 220kV Vĩnh Tường và Phú Bình từ Công ty lưới điện cao thế miền Bắc về Tổng công ty Truyển tải Điện quốc gia, chuẩn bị bàn giao lưới điện 110kV từ Công ty Lưới điện cao thế về các Công ty Điện lực một thành viên
PC Tuyên Quang: Điện lực Hàm Yên thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn bảo vệ công trình lưới điện cao áp
Khai giảng lớp bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018
Ngôi trường mới, quà tặng của người thợ điện EVN
Top  |  Home