Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty Điện lực Bắc Kạn tăng cường các biện pháp đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp
 
2018-12-06 08:56:07

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp, từ đầu năm đến nay Công ty Điện lực Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác này, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.