Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thủ tục đăng ký
 
1900-01-01 00:00:00

 Mua điện phục vụ chính cho mục đích sinh hoạt

 
a) Khi đăng ký mua điện, khách hàng cần có 02 giấy tờ sau:
 
1. Giấy đề nghị mua điện
 
2. Một trong các giấy tờ có liên quan đến địa điểm mua điện (bản sao có chứng thực hoặc công chứng):
 
         - Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú;
 
         - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà;
 
         - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở);
 
         - Hợp đồng thuê nhà.
 
Trường hợp không có một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện thì Giấy đề nghị mua điện có xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị mua điện.
 
b) Đối với khách hàng thay mặt cho khu tập thể, cụm dân cư, hồ sơ có thêm giấy ủy quyền hợp pháp của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư (có chữ ký của các hộ và công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện).
 
c) Đối với khách hàng đang sử dụng điện chung với công tơ của khách hàng khác, có nhu cầu tách mới (ký HĐMBĐ trực tiếp với Đơn vị Điện lực), hồ sơ có thêm:
 
        - Sổ hộ khẩu của hộ tách mới (bản sao có chứng thực hoặc công chứng);
 
        - Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ đang dùng chung hoặc bản cam kết của khách hàng có nhu cầu tách mới về việc đã hoặc sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.
 
Mua điện phục vụ cho mục đích ngoài sinh hoạt
 
a) Khi đăng ký mua điện, khách hàng cần có 04 giấy tờ sau:
 
1. Giấy đề nghị hoặc công văn đề nghị mua điện
 
2. Bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện.
 
3. Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện (bản sao có chứng thực hoặc công chứng):
 
        - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
 
        - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;     
 
        - Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 
        - Hợp đồng thuê đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 
4. Một trong các giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện (bản sao có chứng thực hoặc công chứng):
 
       - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
 
       - Giấy phép đầu tư;
 
       - Quyết định thành lập đơn vị.
 
Trường hợp không có một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện hoặc liên quan đến khách hàng thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.
 
b) Đối với khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 40kW trở lên, hồ sơ có thêm biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện.
 
c) Đối với khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng mua bán điện có hiệu lực.
 
Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng do các bên mua, bán điện thỏa thuận, nhưng không vượt quá 15 ngày tiền điện, được tính trên cơ sở sản lượng điện tiêu thụ trung bình tháng đăng ký trong hợp đồng mua bán điện và giá điện năng giờ bình thường được áp dụng.
 
Bên bán điện có quyền ngừng cấp điện cho bên mua điện trong trường hợp bên mua điện không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, không duy trì biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.
 
Mua điện ngắn hạn 
 
Đối với khách hàng mua điện không mang tính chất sử dụng lâu dài, bên bán điện sẽ ký hợp đồng mua bán điện ngắn hạn, thời hạn không quá 03 tháng. Nếu đến thời hạn, mà khách hàng không làm thủ tục gia hạn thì bên bán điện sẽ thanh lý và chấm dứt hợp đồng.
 
Khi đăng ký mua điện ngắn hạn khách hàng cần có giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc bằng 1,5 tháng hoặc số ngày tiêu thụ điện, đồng thời cần có 02 giấy tờ sau:
 
        - Giấy đề nghị mua điện hoặc Công văn đề nghị mua điện;
 
        - Một trong các giấy tờ (bản sao có chứng thực hoặc công chứng): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập, trường hợp không có một trong giấy tờ này thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.
 
Top  |  Home