Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Chi phí
 
1900-01-01 00:00:00

 a) Các khoản chi phí do bên bán điện đầu tư:

-   TI (trừ trường hợp có thỏa thuận khác); công tơ; thiết bị bảo vệ sau công tơ (áp tô mát hoặc cầu chì…); hộp công tơ; phụ kiện để treo công tơ; dây dẫn điện đến công tơ (dây dẫn, xà, sứ, ghíp...);
 
-   Chi phí nhân công để lắp đặt từ lưới phân phối hạ áp đến công tơ và thiết bị bảo vệ sau công tơ;
 
-   Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.
 
b) Các khoản chi phí do khách hàng thanh toán thông qua dịch vụ (nếu có), gồm:
 
-   Vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau công tơ (trừ áp tô mát hoặc cầu chì sau công tơ);
 
-  Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.
 
Top  |  Home