Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Hướng dẫn tiếp cận điện năng
 
2019-03-21 13:42:12

 1. Đối tượng áp dụng

 

Các khách hàng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ....) có nhu cầu mua điện qua trạm biến áp chuyên dùng cần đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp trung áp

 

2. Phương thức đăng ký

 

Khách hàng có thể đăng ký mua điện theo các phương thức như sau:

 

Khách hàng trực tiếp đến Phòng giao dịch khách hàng của điện lực khu vực để đăng ký mua điện

Khách hàng có thể đăng ký mua điện qua việc điện thoại đến các Trung tâm CSKH hoặc qua trang thông tin điện tử của các Trung tâm CSKH.

Khách hàng chỉ nên liên hệ với nhân viên tiếp khách hàng tại phòng giao dịch khách hàng của Công ty điện lực/Điện lực, không liên hệ với những người bên ngoài hoặc không có trách nhiệm.

 

3. Thủ tục đăng ký

 

a) Khi đăng ký mua điện, khách hàng cần có 04 giấy tờ sau:

 

i. Giấy đề nghị hoặc công văn đề nghị mua điện

 

ii. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện:

 

Hộ khẩu thường trú;

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ;             

Hợp đồng thuê địa điểm;

Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

iii. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

Giấy phép đầu tư;

Quyết định thành lập đơn vị;

iv. Hồ sơ đề nghị đấu nối theo quy định của Bộ Công Thương, bao gồm:

 

Hồ sơ đề nghị đấu nối (có file đính kèm);

Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính sau điểm đấu nối;

Tài liệu kỹ thuật về trang thiết bị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối

b) Đối với khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng mua bán điện có hiệu lực.

 

4. Chi phí

 

Điểm đấu nối cấp điện đã đ­­ược thỏa thuận là cơ sở pháp lý để Khách hàng và Điện lực tiến hành thực hiện đầu t­­ư xây dựng công trình điện theo quy định của Nhà nước.

Trước khi đầu tư xây dựng công trình điện, Đơn vị khu vực và Khách hàng thỏa thuận về trách nhiệm trong việc đầu t­­ư công trình điện, kể cả TU, TI trong hệ thống đo đếm điện (trừ công tơ điện) và sẽ được ghi rõ trong Hợp đồng đầu tư công trình điện giữa hai bên (có file đính kèm).

5. Quy trình giải quyết

 

Các công việc do Điện lực khu vực phối hợp với khách hàng thực hiện gồm: Tiếp nhận hồ sơ và khảo sát kỹ thuật; Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật; Ký hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu, đóng điện công trình.

 

Đối với các công việc khách hàng cần làm việc với các cơ quản lý nhà nước gồm:

 

Thỏa thuận về sự phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực với Sở Công thương

Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện với Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoặc Sở Giao thông - Vận tải hoặc Sở Xây dựng  (tuỳ theo quy định của từng địa phương.

Cấp phép thi công xây dựng công trình điện với Cơ quan nhà nước được UBND tỉnh/thành phố giao nhiệm vụ.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường với các cơ quan có thẩm quyền (UBND cấp huyện, UBND cấp xã được ủy quyền, Ban quản lý các khu công  nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế) để xác nhận.

Trình tự thực hiện như sau:

Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị cấp điện tại “Phòng Giao dịch Khách hàng” của CTĐL/ĐL sở tại hoặc “Phòng Giao dịch Khách hàng” của CTĐL/Ban Kinh doanh của TCTĐL. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, CTĐL/ĐL thực hiện tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đề nghị cấp điện của khách hàng đến đơn vị giải quyết theo quy định.

Điện lực thực hiện hẹn Khách hàng thời gian và tiến hành khảo sát và thỏa thuận với khách hàng về vị trí điểm đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật.

Khách hàng thực hiện các thủ tục để xác nhận sự phù hợp với quy hoạch điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt (có thể thực hiện trước khi đề nghị cấp điện với Điện lực).

Trên cơ sở Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật đã ký kết, Điện lực và Khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư.

Khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thỏa thuận tuyến đường dây, lập dự án đầu tư/thiết kế kỹ thuật, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Giải phóng mặt bằng, xin giấy phép đào đường (nếu có), mua sắm vật tư thiết bị, tổ chức thi công.

Chậm nhất 7 ngày trước khi yêu cầu đấu nối, Khách hàng gửi hồ sơ điều kiện đóng điện điểm đấu nối theo quy định cho Điện lực.

Khi hoàn thành công trình, Khách hàng thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình, thành phần có Điện lực tham gia. Khi công trình đủ điều kiện đóng điện, Điện lực thực hiện việc treo tháo công tơ, ký HĐMBĐ và đóng điện cho Khách hàng.

6. Thời hạn cấp điện  

 

a) Thời gian giải quyết thủ tục tiếp cận điện năng của EVN cho khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp: 10 ngày (trong đó thời gian tiếp nhận đề nghị cấp điện và khảo sát hiện trường 2 ngày; thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật 2 ngày; nghiệm thu đóng điện và ký kết HĐMBĐ 6 ngày).

 

b) Thời hạn thỏa thuận về sự phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh của các dự án điện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của chủ đầu tư, Sở Công Thương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực.

 

c) Thời hạn thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện: không quá 05 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp hạ ngầm.

 

d) Thời hạn giải quyết đối với thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện: không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm.  

 

e) Thời gian xác nhận của các cơ quan về Kế hoạch bảo vệ môi trường không quá 10 ngày.

 

 

 

 
Top  |  Home