Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Đăng ký cấp điện trực tuyến
 
1900-01-01 00:00:00

 Khách hàng có thể đăng ký để được cấp điện trực tuyến tại các trang thông tin điện tử của các Trung tâm CSKH trong trên toàn quốc như sau:

 

- Khách hàng đăng ký cấp điện ở miền Bắc (trừ Hà Nội):

 

http://cskh.npc.com.vn/CapDien/TNhanCDienNSH

 

- Khách hàng đăng ký cấp điện ở Hà Nội:

 

http://cskh.evnhanoi.com.vn/CapDien/TNhanCDienNSH

 

 - Khách hàng đăng ký cấp điện ở miền Trung: 

 

http://cskh.cpc.vn/B04_YeuCauCapDienSHNgoaiSH.aspx

 

- Khách hàng đăng ký cấp điện ở miền Nam (trừ TP Hồ Chí Minh):

 

http://cskh.evnspc.vn/CSKHEVN/CapDien/TNhanCDienSH

 

- Khách hàng đăng ký cấp điện ở TP Hồ Chí Minh:

 

http://cskh.hcmpc.com.vn/khachhang/dangky_muadien

 
Top  |  Home