Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Các bài viết về tiếp cận điện năng
 
1900-01-01 00:00:00

 EVNHCMC: Rút ngắn thời gian tiếp cận điện của khách hàng

 
"Tăng chỉ số tiếp cận điện năng - Làn gió mới cho môi trường kinh doanh Việt Nam"
 
EVN hướng tới mục tiêu chăm sóc khách hàng hoàn hảo
 
Ngành Điện cải thiện hiệu quả chỉ số tiếp cận điện năng
 
Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng: Từ 18 xuống 10 ngày
 
Năm 2015, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 22 bậc so với năm 2014
 
Chỉ số tiếp cận điện năng cải thiện xếp hạng theo báo cáo của ngân hàng thế giới
 
EVN nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng
 
Về việc giảm thời gian tiếp cận điện năng đối với khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp
 
EVN đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng
 
5 tháng: Gần 97% khách hàng được cấp điện trung áp dưới 36 ngày
 
Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng tại Gia Lai: Cần bắt đầu ngay từ khâu thủ tục
 
Sửa đổi thủ tục, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
 
Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng dưới 36 ngày: Tất cả cùng vào cuộc
 
EVN: Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
 
Thời gian tiếp cận điện năng ở Việt Nam sẽ tiếp tục giảm
 
2 tháng đầu năm 2015: 96,74% khách hàng có thời gian tiếp cận điện năng dưới 36 ngày
 
Nhóm Doing Business (WB) sẽ xem xét lại thông tin đã công bố về chỉ số tiếp cận điện năng
 
Năm 2015, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa 36 ngày
 
EVNCPC: Nhiều giải pháp rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
 
Giảm thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp
 
Giảm thời gian tiếp cận điện năng cho khách hàng: Phương châm “3 dễ”, “1 cửa”
 
Tiếp tục phổ biến Thông tư 33/2014/TT-BCT đến khu vực miền Trung
 
Hội nghị phổ biến Thông tư số 33/TT-BCT của Bộ Công Thương
 
EVN quyết tâm rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
 
Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
 
Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng lưới điện trung áp
 
Ngành Điện nỗ lực nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng
 
Top  |  Home