Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Tra cứu tiến độ giải quyết yêu cầu cấp điện
 
2019-03-21 13:57:58

 Khách hàng có thể đăng ký để được cấp điện trực tuyến tại các trang thông tin điện tử của các

 
Trung tâm CSKH trong trên toàn quốc như sau:
 
 
 
 
 
- Khách hàng đăng ký cấp điện ở miền Bắc (trừ Hà Nội):
 
 
 
http://cskh.npc.com.vn/CapDien/TDoiTDoCDien
 
 
 
- Khách hàng đăng ký cấp điện ở miền Trung:
 
 
 
http://cskh.cpc.vn/B03_TienDoCapDien.aspx
 
 
 
- Khách hàng đăng ký cấp điện ở miền Nam (trừ tp Hồ Chí Minh):
 
 
 
http://cskh.evnspc.vn/CSKHEVN/CapDien/TDoiTDoCDien
 
 
 
- Khách hàng đăng ký cấp điện ở Hà Nội: 
 
 
 
http://cskh.evnhanoi.com.vn/CapDien/TDoiTDoCDien
 
 
 
- Khách hàng đăng ký cấp điện ở Tp Hồ Chí Minh:
 
 
 
http://cskh.hcmpc.com.vn/khachhang/tiendo_xuly
 
Top  |  Home