Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Điện lực Hải Dương – 50 năm vươn mình cùng đất nước
 
2019-04-08 15:15:25

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, tiền thân là Sở quản lý và phân phối Điện Hải Hưng được thành lập đến nay đã tròn 50 năm. Cách đây hơn 50 năm, ngày 26/01/1968, trong bối cảnh đất nước ta còn chia làm 2 miền. Miền Bắc đang bắt đầu sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng đang phải chiến đấu với cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, Miền Nam đang dưới ách đô hộ của Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, để tập trung cho 2 nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta lúc bấy giờ là: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh giải phóng Miền Nam, hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên đã sáp nhập thành tỉnh Hải Hưng.

Ngày 08/04/1969, Sở quản lý và phân phối điện Hải Hưng, tiền thân của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và Công ty Điện lực Hưng Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị quản lý vận hành lưới điện của 2 tỉnh Hải Dương và Hưng yên. Từ năm 1969 đến năm 1997 với nhiều tên gọi như: Sở quản lý và phân phối điện Hải Hưng, Sở Điện lực Hải Hưng, Điện lực Hải Hưng, tập thể CBCNV ngành điện Hải Hưng đã cùng nhau lao động quên mình đảm bảo phục vụ chiến đấu và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hải  Hưng.

Sau 29 năm sáp nhập, để thực hiện nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ đổi mới, thực hiện nghị quyết của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 9 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tái lập 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, kể từ ngày 01/01/1997 hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên được tái lập. Ngày 01/04/1997 thực hiện chủ trương của ngành điện Việt Nam, Điện lực Hải Hưng được đổi tên thành Điện lực Hải Dương và thành lập Điện lực Hưng Yên, nay là Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương và Công ty Điện lực Hưng Yên.

Từ tháng 01 năm 2005, Điện lực Hải Dương trở thành Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Qua nửa thế kỷ, với sự phấn đấu, hy sinh của nhiều thế hệ CBCNV gắn liền với nhiều giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước và ngành điện Việt nam, Công ty Điện lực Hải Dương đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong 50 năm qua tập thể lãnh đạo và CBCNV của Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho công cuộc chiến đấu, sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Với những đóng góp to lớn trên, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Hải Dương đã được Đảng, nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng ba, hạng nhì, hàng nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.