Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty Điện lực Nam Định: Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ 3 năm 2019
 
2019-05-27 17:23:28

Trong những năm qua việc quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, UBND tỉnh, Công ty Điện lực Nam Định tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ 3 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Công ty và các đơn vị đã tổ chức phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn, 100% CBCNV đã tuyên thề thực hiện văn hóa an toàn lao động, ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, các đơn vị, tổ, đội sản xuất, từng người lao động xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro với từng công việc, từ nhận diện mối nguy, đánh giá mức độ nghiêm trọng của mối nguy có thể gây ra đến việc đề ra các biện pháp để phòng tránh đúng với tôn chỉ “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”.

Với các chương trình hành động cụ thể, Công ty và các đơn vị trực thuộc đã triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền an toàn điện trong dân như: phát 70.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn điện, 1.500 cẩm nang an toàn điện, dán 9.600 decal cảnh báo khoảng cách an toàn tại các vị trí cột trung thế, cao thế để hướng dẫn cho người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn và bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp.