Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Hội nghị người lao động Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc – Phấn đấu trở thành đơn vị dịch vụ xuất sắc
 
2019-06-11 12:48:16

Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2019, ngày 7/6/2019 Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ông Lê Quang Thái – Phó Tổng giám đốc, ông Vũ Văn Minh – Phó chủ tịch Công đoàn; đại diện một số ban chuyên môn Tổng công ty; ông Phan Tử Lượng - Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và 122 đại biểu đại diện cho 953 CBCNV Công ty.

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) được thành lập theo Quyết định số 3919/QĐ-EVNNPC ngày 17/12/2018. Sự ra đời của NPSC nhằm tách bạch hoạt động dịch vụ ra khỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng, theo chủ trương chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp. Hiện nay NPSC đã hoàn thiện bộ máy các phòng chức năng gồm 04 phòng: Tổ chức hành chính, Kế hoạch kỹ thuật, Tài Chính kế toán, Kinh doanh. Hoàn thành việc tiếp nhận mảng dịch vụ điện lực tại địa bàn 24 tỉnh và thành lập 11 Xí nghiệp dịch vụ.