Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Thái Nguyên khó “cán đích” thương phẩm do khách hàng lớn cắt giảm sản xuất
 
2019-11-08 09:43:00

Nằm trong chương trình kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD – Tài chính – ĐTXD năm 2019 tại các Công ty Điện lực (PC), ngày 6/11/2019, tổ công tác số 3 do Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với PC Thái Nguyên. Tham dự có ông Vũ Thế Nam – Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).


Ông Đinh Hoàng Dương - Giám đốc PC Thái Nguyên báo cáo với Thành viên HĐTV Vũ Thế Nam và Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu quan trọng của PC Thái Nguyên so với cùng kỳ năm 2018 đạt được như sau: Điện thương phẩm đạt 3.641,46/3.527,22 triệu kWh (đạt 71,4% KH 2019 giao, tăng trưởng 3,24% so với cùng kỳ); Tổn thất: 3,32/3,68% (tăng 0,32% KH 2019 giao, giảm 0,36% so với cùng kỳ có tính đến tổn thất lưới điện 110kV); Giá bán bình quân: 1656,81/ 1.578,7 đồng (vượt 5,81 đồng so với KH 2019 giao).

Năm 2019, điện thương phẩm ước đạt 4.840 triệu kWh, đạt 94,9% so với KH 2019 giao; Tổn thất: 3,2% (tăng 0,2% so với KH 2019 giao); Giá bán bình quân: 1.661 đồng (tăng 10 đồng so với KH 2019 giao); Chỉ số tiếp cận điện năng: 5,5 (giảm 0,5 ngày so với KH 2019 giao); Tỷ lệ thu nộp tiền điện: 99,97% (tăng 0,27% so với KH 2019 giao); Năng suất lao động theo thương phẩm: 4,69 triệu kWh/lao động (giảm 0,04 % so với KH 2019 NPC giao).

Ông Vũ Thế Nam - Thành viên HĐTV phát biểu tại buổi làm việc

Như vậy cả năm 2019, Công ty có nguy cơ không đạt được 2/6 chỉ tiêu sản xuất kinh doanh là điện thương phẩm và tổn thất điện năng so với kế hoạch năm 2019 EVNNPC giao. Đối với các chỉ tiêu khác liên quan đến công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, tổ chức cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực…, đơn vị cơ bản hoàn hành tốt nhiệm vụ Tổng công ty giao, đặc biệt các chỉ số về tài chính trong ngưỡng an toàn.

Lý giải về nguyên nhân khiến đơn vị khó “cán đích” thương phẩm trong năm 2019, ông Đinh Hoàng Dương – Giám đốc PC Thái Nguyên cho biết, nguyên nhân là do một số khách hàng lớn nhu cầu sử dụng điện có chiều hướng giảm mạnh, các khách hàng này có sản lượng điện tiêu thụ chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng điện của toàn tỉnh. Cụ thể như Công ty Samsung và các Doanh nghiệp phụ trợ tại KCN Yên Bình. Sản lượng điện của KCN này chiếm tỷ trọng lớn 34,31% trong tổng sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Trong 09 tháng đầu năm 2019 sản lượng điện tiêu thụ đạt 1.249,53 tr.kWh giảm 110,84 tr.kWh so cùng kỳ 2018, tương ứng giảm 8,15%. Ước điện năng tiêu thụ của Samsung năm 2019 là 1.666,53 tr.kWh, giảm so năm 2018: 126,16 tr.kWh.