Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 tại PC Cao Bằng
 
2019-11-09 16:24:50

 Ngày 08/11/2019, Tổ công tác số 3 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do Phó Tổng giám Lê Minh Tuấn làm tổ trưởng đã làm việc với PC Cao Bằng để kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD – tài chính – ĐTXD năm 2019 và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty về lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, tài chính kế toán, đầu tư xây dựng.

Tại buổi làm việc, ông Xũ Xuân Linh – Giám đốc PC Cao Bằng đã báo cáo với Phó Tổng giám đốc và đoàn công tác về tình hình sản xuất của Công ty trong 9 tháng đàu năm, ước thực hiện cả năm 2019, đăng ký các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đề ra giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD- Tài chính-ĐTXD năm 2019, 2020 và 5 năm giai đoạn 2016-2020.


Ông Vũ Xuân Linh - Giám đốc PC Cao Bằng báo cáo với Phó Tổng giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, một số chỉ tiêu quan trọng của PC Cao Bằng so với cùng kỳ năm 2018 đạt được như sau: Điện thương phẩm: 395,23/577 triệu kWh (đạt 68,5% KH 2019 giao, tăng trưởng âm 2,52% so với cùng kỳ); Tổn thất: 4,72/3,14% (tăng 1,58% KH năm 2019 NPC giao, trong đó tổn thất trung hạ thế luỹ kế 9 tháng thực hiện: 5,44%, tăng 0,14% so với KH năm 2019 NPC giao (5,3%), giảm 0,21% so với cùng kỳ năm 2018; Tổn thất lưới điện 110kV luỹ kế 9 tháng thực hiện: 1,92%, tăng 0,72% so với KH năm 2019 NPC giao); Giá bán bình quân: 1.773,35/1.759,02 đồng (vượt 14,33 đồng so với kế hoạch 2019 EVNNPC.

Năm 2019, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 526 triệu kWh, đạt 91,16% so với kế hoạch; Tổn thất: 4,58%, tăng 1,44% so với kế hoạch; Giá bán bình quân: 1.778,77 đồng, tăng 19,75 đồng so với kế hoạch; Chỉ số tiếp cận điện năng: 6, bằng kế hoạch; Tỷ lệ thu nộp tiền điện: 99,7%, bằng kế hoạch; Năng suất lao động theo thương phẩm: 0,938 triệu kWh/lao động, tăng 0,042 % so với kế hoạch. Các chỉ tiêu khác liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng… cơ bản đạt kế hoạch mà Tổng công ty giao.


Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Như vậy năm 2019, trong số 6 chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính nêu trên, Công ty đạt 3/6 chỉ tiêu, còn lại 3 chỉ tiêu là điện thương phẩm, tổn thất, năng suất lao động dự kiến không đạt so với kế hoạch năm 2019 mà Tổng công ty giao. Cũng như nhiều PC khác trên địa bàn do EVNNPC quản lý, sản lượng điện thương phẩm không đạt là do các khách hàng sản xuất công nghiệp sụt giảm sản xuất. Tại Cao Bằng, một số khách hàng khai khoáng có sản lượng lớn đang tạm ngừng hoạt động như Mangan Nặm Loát, Nhà máy quặng thép Tây Giang… đã ảnh hưởng khá nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Sản lượng điện thương phẩm giảm sâu cộng với tổn thất lưới điện 110kV tăng do ranh giới điểm đo từ TBA 220kV Cao Bằng về TBA 220kV Bắc Kạn và truyền tải công suất qua đường dây 110kV Cao Bằng – Lạng Sơn đã khiến tổn thất tăng so với kế hoạch.