Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Tọa đàm Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và Hội nghị công tác Pháp chế 2019
 
2019-11-12 20:24:00

Trong  hai ngày 07 và 08/11/2019 tại khách sạn Minh Toàn Glaxy - 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, EVN đã tổ chức chương trình tọa đàm về thực hiện quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) và Hội nghị công tác Pháp chế 2019 với sự tham gia của 260 đại biểu là lãnh đạo đơn vị và CBCNV làm công tác pháp chế đến từ  chín Tổng công ty (phân phối, phát điện và truyền tải) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Minh Khoa - Trưởng Ban Pháp chế EVN cho biết EVN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm; theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác pháp chế. Năm 2008 EVN bắt đầu triển khai rà soát QCQLNB, hệ thống QCQLNB của EVN đến nay đã được tinh gọn từ hơn 230 Quy chế, Quy định, Quy trình và nhiều văn bản hướng dẫn có tính chất như QCQLNB, xuống còn 47QCQLNB và triển khai chỉ đạo các đơn vị trong EVN thực hiện rà soát QCQLNB tại văn bản số 2640/EVN-PC ngày 30/6/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam văn bản số 3626/EVN-PC ngày 26/7/2018 của EVN về việc “triển khai áp dụng QCQLNB do EVN ban hành và rà soát các QCQLNB của các đơn vị.