Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Điều động và luân chuyển cán bộ tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh
 
2019-11-25 08:05:31

Vừa qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức công bố, trao quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm một số cán bộ quản lý.

 

Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh chúc mừng tân Giám đốc Điện lực Thành phố Hà Tĩnh

Theo đó, ngày 18/11/2019, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức công bố Quyết định luân chuyển và bổ nhiệm: Ông Nguyễn Xuân Thông- Giám đốc Điện lực Kỳ Anh giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Thành phố Hà Tĩnh; Điều động và bổ nhiệm: Ông Đặng Đôn Sơn - Giám đốc Điện lực TX Hồng Lĩnh giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Kỳ Anh; Ông Nguyễn Trường Giang- Đội trưởng Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Điện lực TX Hồng Lĩnh và ông Hà Minh Đông- Phó Giám đốc Điện lực Kỳ Anh giữ chức vụ Đội phó, phụ trách Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh.


 
Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh chúc mừng tân Giám đốc Điện lực Kỳ Anh

Trong thời gian qua, công tác cán bộ luôn được thực hiện tốt tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Với mục đích nhằm tạo ra những thay đổi tích cực, giúp cho cán bộ quản lý có cơ hội phát triển năng lực một cách tối đa đồng thời để các đồng chí cán bộ được rèn luyện, thử thách qua nhiều vị trí công tác, môi trường làm việc khác nhau… tạo ra bước đột phá trong tư duy, điều hành cũng như phòng ngừa tiêu cực trong công tác quản lý.


 
Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh chúc mừng tân Giám đốc Điện lực Hồng Lĩnh

Theo ông Nguyễn Phúc Phong- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Công ty sẽ căn cứ vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, niên hạn lãnh đạo; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và năng lực của từng cán bộ, trên cơ sở đề xuất của các phòng và mức độ phấn đấu của CBCNV sẽ tiến hành thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm tạo ra những bước chuyển biến mới, giúp cho bộ máy Công ty hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

Giám đốc cũng yêu cầu các cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm lần này nhanh chóng thích nghi với môi trường, nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, sở trường công tác và kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cần nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ của bản thân vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhiều hơn nữa.