Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2019
 
2019-11-26 13:57:51

Sáng 26/11/2019 tại Hà Nội, Ban Truyền thông và Ban Tổ chức Nhân sự tiếp tục khai giảng lớp 5 về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng truyền thông của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Tham gia khai giảng lớp học có ông Nguyễn Văn Tin - Trưởng ban Truyền thông, ông Hồ Chí Dũng – Chuyên gia giảng dạy cao cấp và hơn 50 học viên từ làm công tác truyền thông tại đơn vị cấp 3 và đơn vị cấp 4.

Phát biểu khai giảng lớp học ông Nguyễn Văn Tin - Trưởng ban truyền thông cho biết: Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng truyền thông năm 2019, là đợt tập huấn cho 364 học viên những cán bộ làm công tác truyền thông tại đơn vị cấp 3 và đơn vị cấp 4 và các ban chuyên môn Tổng công ty. Chương trình đào tào bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng truyền thông năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ truyền thông của Tổng công ty có kiến thức thức, có kỹ năng xây dựng các nội dung phổ biến và khả năng phát triển đa dạng trên các kênh truyền thông mới, làm truyền thông nội bộ theo cách mới. Đồng  thời, nâng cao khả năng thu thập và cảnh báo sớm các thông tin trên môi trường truyền thông số, kịp thời và nhanh chóng giải đáp các thắc mắc của khách hàng và quản trị thông tin thông qua đào tào và truyền cảm hứng mạnh mẽ và gắn kết đội ngũ truyền thông và nâng cao kỹ năng truyền thông một cách hiệu quả của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Văn Tin - Trưởng ban Truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Bắc khai giảng lớp 5

Nói về những thay đổi và đổi mới trong công tác tập huấn truyền thông năm 2019, ông Nguyễn Văn Tin cũng cho biết thêm, năm nay công tác tập huấn truyền thông đã có nhiều thay đổi so với những năm trước về đối tượng học viên, số lượng học viên cũng như hình thức tham gia, đó là: cán bộ làm công tác truyền thông đến 100% các điện lực huyện, thành phố, thị xã, và các đơn vị cấp 4 đều có học viên tham gia. Bên cạnh đó chương trình còn mở rộng đối tượng là sự tham gia của các ban chuyên môn, và các tổ chức đoàn thể  của Tổng công ty. Khi tham gia khóa học mỗi học viên phải đáp ứng điều kiện là có tham gia 8 bài học trực tuyến E-Learing trực tiếp làm bài kiểm tra với số điểm đạt yêu cầu mới được tham gia chương trình đào tạo.

Các học viên lớp 5 tham gia chương trình đào tạo

Bên cạnh đó sự khác biệt trong nội dung chương trình đào tạo, đó là để các học viên khi tham gia đào tạo bám sát toàn bộ các chỉ tiêu các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chương trình năm nay sẽ tập trung ôn lại định hướng công tác truyền thông giai đoạn 2016-2020  và cho những năm tiếp theo, từ đó cán bộ làm công tác truyền thông có thể xây dựng kế hoạch truyền thông, trên cơ sở định hướng và có căn cứ để bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn khi triển khai kế hoạch và công tác truyền thông của đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Tin cũng đề cập đến nội dung mà cán bộ làm công tác truyền thông cần nắm rõ như: Quyền lợi và nghĩa vụ của các nhà báo trong việc khai thác, xử lý thông tin để phối hợp hiệu quả với báo chí trong nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về ngành; Kỹ năng trong việc dự báo, tiếp nhận, xử lý cung cấp thông tin cũng như ngăn ngừa khủng hoảng truyền thông; Hiểu rõ mối quan hệ chặt chẽ và không thể tách rời của các khâu trong hoạt động tổ chức, khẳng định trách nhiệm và vai trò của người quản lý truyền thông trong mắt xích của hoạt động điện lực; Vai trò của truyền thông nội bộ và những ảnh hưởng nếu lãnh đạo đơn vị coi nhẹ hoặc không quan tâm đến công tác này; Nhận thức về các kênh truyền thông nội bộ khác nhau như bản tin pdf, màn hình đa nhiệm, website, diễn đàn nội bộ, mạng xã hội … quản lý các kênh truyền thông một cách hiệu quả. Làm  thế nào để phát ngôn không gây thảm họa, ngăn ch