Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Hưng Yên: Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới
 
2019-12-12 20:04:52

Trong những năm qua, mặc dù đơn vị còn nhiều khó khăn nhưng phong trào nữ CNVC-LĐ của Công ty Điện lực Hưng Yên luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Giám đốc, Công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Nữ công Tổng công ty Điện lực miền Bắc nên đã đạt được những hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và phong trào thi đua “Giỏi việc ước, đảm việc nhà” của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

 “Trách nhiệm – Hợp lực- Chia sẻ”: “Không ai mạnh bằng tất cả chúng ta đồng tâm hợp lực. Thành công của tổ chức không phải là chỉ là do cá nhân mà là do phối hợp của các thành viên trong tổ chức, một mục tiêu, một kế hoạch hành đồng và tất cả mọi thành viên cùng làm việc vì mục tiêu chung. Đó là thông điệp được Ban giám đốc, Công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên nêu ra trước 160 nữ công nhân viên chức người lao động toàn Công ty Điện lực Hưng Yên tại Tọa đàm “Vai trò của nữ cán bộ công nhân viên chức lao động trong xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng” tại Công ty Điện lực Hưng Yên năm 2019.
 Nữ Phó phòng Kinh doanh - Chị Đinh Thị Hồng tuyên truyền, hướng dẫn thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Năm 2019 tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch triển khai công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, Công ty Điện lực Hưng Yên chú trọng chủ đề “nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” thì vấn đề quan tâm đầu tiên là chất lượng nguồn nhân lực nói chung và lao động nữ nói riêng nhằm đáp ứng được những yêu cầu của Thời kỳ cách mạng 4.0, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, tiếp tục khuyến khích nữ CNVC-LĐ phát huy vai trò, thể hiện năng lực trong hành trình văn hóa hướng tới đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Nữ CNVC của Công ty Điện lực Hưng Yên thường xuyên có những buổi họp nữ công của tháng, quý, được thảo luận và bàn về công tác đào tạo bồi dưỡng nâng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nữ CNVCLĐ, được trao đổi về quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động việc đào tạo, học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và tổ chức, sắp xếp công việc phù hợp với thể chất và giới; Quan tâm quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh quản lý, lãnh đạo thông qua việc đánh giá hiệu quả thực hiện công việc… một cách dân chủ, thẳng thắn và hết sức cởi mở. Để từ đó, những nữ thợ điện Hưng Yên đều xác định rằng: Để tiếp tục đóng góp và cống hiến với ngành điện Hưng Yên, mỗi người phải quyết tâm học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực chuyên môn để khẳng định năng lực của bản thân trong từng vị trí công tác.


 Nữ công nhân Điện lực Thành Phố Hưng Yên tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả những ngày cao điểm nắng nóng

Được chứng kiến công việc của những nữ cán bộ, CNVC của Công ty Điện lực Hưng Yên mới thấy hết sự khó khăn và vất vả chẳng hề dễ chịu với những người vốn được coi là phái yếu “chân yếu, tay mềm”. Từ vận hành các trạm biến áp… đến vận chuyển vật tư, thiết bị điện, đi cơ sở hay vận hành các thao tác kỹ thuật công nghệ phức tạp. Những công việc này đâu chỉ có nam công nhân điện mới làm được, mà những nữ công nhân điện của các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên cũng làm được ở nhiều vị trí khác nhau.

Bà Luyện Thị Hải Yến- Trưởng ban nữ công Công ty Điện lực Hưng Yên phát biểu: “Hiện nay Công ty có 160 nữ CBCNV tham gia ở các vị trí công tác, trong đó công tác vận hành là công tác đặc thù không phải ai cũng có thể làm được và đặc biệt là nữ nếu không có trình độ chuyên môn và sự nhiệt huyết yêu nghề. Công ty có 05 nữ CBCNV tham gia vào công tác quản lý vận hành tại Điện lực. Công ty Điện lực Hưng Yên là một trong số công ty có tỷ lệ nữ tham gia công tác quản lý ở mức cao của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Toàn Công ty có 30 nữ cán bộ tham gia bộ máy quản lý, lãnh đạo: trong đó có 01 nữ Trưởng phòng, 08 nữ phó phòng cấp Công ty; 01 nữ Phó Giám đốc Điện lực, 10 nữ trưởng phòng cấp điện lực và 10 nữ Phó phòng cấp điện lực. Nữ CBCNV nói riêng và nữ CNV Công ty nói chung đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò vị trí trong từng lĩnh vực SXKD của Công ty Điện lực Hưng Yên”.