Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Xóa 2 bản trắng về điện xã Hùng Sơn huyện Tràng Định
 
2020-01-17 13:55:32

Điện lực huyện Tràng Định đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng Dự án Cấp điện 2 thôn Bản Piòong và Bản Piềng, xã Hùng Sơn, là xã nông thôn mới năm 2019 của huyện.

Dự án cấp điện thôn Bản Piòong- Bản Piềng, xã Hùng Sơn được tỉnh Lạng Sơn đầu tư theo nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dự án do Ban quản lý các công trình đầu tư xây dựng huyện Tràng Định làm chủ đầu tư với tổng vốn là 9,8 tỷ đồng. Qui mô đầu tư gồm: xây dựng mới 3 trạm biến áp; trên 9,6Km đường dây hạ thế 0,4kV, cấp điện cho 2 thôn với trên 70 hộ dân chưa có điện. Công trình được xây dựng từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019 là hoàn thành, sớm hơn dự kiến 6 tháng. Ngày 10/1 vừa qua, Điện lực Tràng Định đã tiến hành đóng điện cho toàn bộ các hộ dân thuộc dự án.

Quá trình thực hiện dự án, bên cạnh vốn đầu tư xây dựng của nhà nước, nhân dân các thôn đã tích cực tham gia hiến đất cho xây dựng công trình. Trong đó, ngoài tham mưu, thiết kế, khảo sát thi công, phía Điện lực Tràng Định còn hỗ trợ miễn phí nhân công tổ chức nghiệm thu lắp đặt công tơ và lắp điện sau công tơ cho 100% số hộ dân thuộc dự án. Đến nay, Dự án cấp điện thôn Bản Piòong- Bản Piềng, xã Hùng Sơn đã chính thức được hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.


Một số hình ảnh cấp điện thôn Bản Piòong- Bản Piềng, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định:


 


Công nhân Điện lực Tràng Định đang thực hiện đóng điện tại
TBA Bản Pioòng - xã Hùng Sơn.


 
Đại hội Chi bộ thôn bản Pioòng đầu tiên tại Nhà Văn hóa thôn được sử dụng
điện lưới Quốc Gia.