Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
EVNNPC khảo sát công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động tại Điện lực Thuận Thành - PC Bắc Ninh, Điện lực Văn Lâm - PC Hưng Yên
 
2020-02-14 09:07:15

EVNNPC kiểm tra công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động tại Điện lực Thuận Thành - PC Bắc Ninh.

Ngày 11/2/2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức kiểm tra công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động tại các tại Điện lực Thuận Thành - Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) và Điện lực Văn Lâm - Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) nhằm đánh giá hiện trạng công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động tại cấp Điện lực, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng lao động và hiệu quả sử dụng lao động. Tham dự buổi kiểm tra, có ông Hồ Mạnh Tuấn - Thành viên HĐTV, ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC và đại diện Lãnh đạo các ban chuyên môn.


Ông Nguyễn Duy Kiên - Giám đốc Điện lực Thuận Thành - PC Bắc Ninh báo cáo tình hình thực hiện công tác sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động.


Điện lực Thuận Thành là đơn vị hạch toán trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh có nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Theo báo cáo, tổng số CBCNV của Điện lực Thuận Thành là 87 người/định biên 110 người (nam có 66 người, nữ có 21 người). Trong đó, trình độ Đại học, Cao đẳng là 46 người chiếm 52,87% và Công nhân là 41 chiếm 47,13%. Cơ cấu độ tuổi của CBCNV như sau: Dưới 30 tuổi là 15 người chiếm 17.24%; Từ 30 đến 40 tuổi là 43 người chiếm 49,43%; Từ 41 đến 50 tuổi là 20 người chiếm 22,99%; Trên 50 tuổi là 09 người chiếm 10,34%.

Cơ cấu tổ chức của Điện lực Thuận Thành hiện nay gồm Ban Giám đốc; Các phòng, tổ, đội trực thuộc và 01 Kỹ thuật viên an toàn. Ban Giám đốc gồm có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Các phòng gồm có 03 phòng: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật với tổng số 09 người (01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 07 nhân viên); Phòng Kinh doanh với tổng số 09 người (01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 01 Tổ trưởng Tổ Giao dịch, 06 Nhân viên); Phòng Tài chính kế toán với tổng số 03 người (01 Trưởng phòng, 02 Nhân viên). Các tổ gồm có 04 tổ: Tổ Ghi chỉ số với tổng số 08 người; Tổ KTGSMBĐ với tổng số 04 người; Tổ thu tiền điện với tổng số 09 người; Tổ Vận hành với tổng số 06 người. Các đội sản xuất gồm có 02 đội: Đội sản xuất 1 với tổng số 18 người và Đội sản xuất 2 với tổng số 17 người.

Điện lực Thuận Thành đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện, đổi mới tổ chức quản lý như: Áp dụng định mức định biên lao động mới trong quá trình sắp xếp mô hình tổ chức và bố trí sử dụng lao động đảm bảo cho CNVC lao động ở các đơn vị có thu nhập ổn định yên tâm công tác; Tăng cường phân cấp và công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ; Đổi mới công tác kế hoạch của Điện lực, tập trung vào tính liên kết giữa các bộ phận và vai trò chủ động của các đơn vị…  Đồng thời, Điện lực Thuận Thành đã đề nghị Công ty Điện lực Bắc Ninh bổ sung lao động để giảm áp lực về bố trí và sử dụng lao động, nhằm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ SXKD.