Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Cao Bằng tiếp nhận trưởng khối thi đua các doanh nghiệp trung ương năm 2020
 
2020-02-14 18:04:20

Chiều ngày 12/02/2020, tại Hội trường Khách sạn Bằng Giang, Khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương (bao gồm 9 đơn vị Công ty Điện lực Cao Bằng, Công ty Gang thép Cao Bằng, VNPT Cao Bằng, Bưu điện tỉnh Cao Bằng, Viettel Cao Bằng, Công ty Xăng dầu Cao Bằng, Công ty Bảo việt Cao Bằng, Công ty Cổ phần Khoáng sản & luyện kim Cao Bằng, Chi nhánh Viện thuốc lá tại Cao Bằng) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, bầu Trưởng khối Phó khối năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Miều - Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Cao Bằng, đồng chí Lê Thị Bích Hằng - Chuyên viên Ban thi đua khen thưởng tỉnh, cùng lãnh đạo và chuyên viên của 9 đơn vị thành viên trong Khối.Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng – Trưởng khối năm 2019 đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Khối thi đua.
 

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng - Trưởng khối năm 2019 đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Khối thi đua. Báo cáo nêu rõ những đổi mới và sáng tạo trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua và tổ chức bình xét thi đua. Phong trào thi đua đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, bám sát các mặt hoạt động của Khối, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Công tác thi đua trong Khối được các đơn vị triển khai đồng thời, lồng ghép với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Các đơn vị trong Khối đều chủ động triển khai phong trào thi đua, cụ thể hóa chủ đề thi đua của Khối vào phong trào thi đua phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị. Công tác thi đua thực sự là động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, công nhân lao động trong Khối hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Năm 2019 là năm đặc biệt đối với địa phương là năm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 520 năm ngày thành lập tỉnh Cao Bằng (1499-2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối cho rằng: với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, Trưởng khối thi đua cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV lao động các đơn vị thành viên trong Khối góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các đơn vị trong Khối còn có nhưng hoạt động về công tác xã hội từ thiện, anh sinh xã hội, vì cộng đồng nhằm thực hiện đạo lý “ uống nước nhớ nguồi”, “ lá lành đùm lá rách” phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.


Hội nghị đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.


Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Miều - Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 của Khối. Các đơn vị trong Khối đã chủ động triển khai phong trào thi đua, thông qua đó thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, các đơn vị cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Các đơn vị cần phát huy tiếp tục những thành tích đã đạt được, đổi mới, sáng tạo đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, khối đã nhất trí đề xuất với Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Cao Bằng xét tặng Cờ thi đua UBND tỉnh Cao Bằng cho Công ty Điện lực Cao Bằng, và Bằng khen UBND tỉnh Cao Bằng cho 5 đơn vị ( Viễn Thông Cao Bằng, CN Viện thuốc lá tại Cao Bằng, Bưu điện tỉnh Cao Bằng, Công ty Xăng dầu Cao Bằng, Công ty Bảo Việt Cao Bằng).

Kết thúc Hội nghị đã ký kết giao ước thi đua năm 2020 và thống nhất bầu Công ty Điện lực Cao Bằng làm Trưởng khối thi đua các Doanh nghiệp Trung ương năm 2020, Viettel Cao Bằng làm Phó khối năm 2020.