Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công tác Kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Tài chính Kế toán, Công nghệ thông tin sẵn sàng, chủ động với những khó khăn trong năm 2020
 
2020-02-24 17:15:55

Đó là yêu cầu của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 - Triển khai nhiệm vụ năm 2020 công tác Kinh doanh, Văn hóa doanh nghiệp, Tài chính Kế toán, Công nghệ thông tin, ngày 21/2/2020.

Tham dự Hội nghị có các ông trong Hội đồng thành viên; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các ban chuyên môn; Giám đốc các Công ty Điện lực; Giám đốc Điện lực, tổ trưởng các đội sản xuất. Đây là Hội nghị để bàn giải pháp thực hiện 13 nhiệm vụ chủ yếu đã được Tổng Giám đốc ban hành Chỉ thị triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 27 đơn vị thành viên và các điểm cầu tại đơn vị cấp 4. Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc chủ trì Hội nghị.