Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Yên Bái: Điện lực Trấn Yên kiểm tra Quy trình an toàn điện, Quản lý Kỹ thuật vận hành, an toàn vệ sinh lao động
 
2020-03-16 11:28:27

Trong những năm qua, Điện lực Trấn Yên đã thực hiện tốt công tác QLKT- VH- ATVSLĐ, từ đó đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện bao gồm trên 320 km đường dây trung thế; 435 km đường dây hạ thế và 252 trạm biến áp phân phối, tổng số khách hàng dùng điện trên 27.000 khách hàng; hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện ổn định, liên tục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 21 xã, thị trấn của huyện Trấn Yên.