Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty Điện lực Bắc Giang huy động tổng lực kết hợp công tác để giảm mất điện
 
2020-03-18 17:18:42

Ngày 15 tháng 3 năm 2020, Truyền tải điện Đông Bắc 3 cắt điện ngăn lộ 171 trạm 220kV Bắc Giang để sửa chữa. Do kết cấu lưới điện nên việc cắt điện ngăn lộ này đã gây gián đoạn cung cấp điện các khu vực huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.