Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Cần biến công tác an toàn lao động thành văn hóa an toàn lao động
 
2020-03-24 16:52:59

Thường thì tâm lý người công nhân không ai muốn xảy ra tai nạn lao động, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng như các đơn vị thành viên, trong đó có Công ty Điện lực Sơn La luôn chủ động, quan tâm công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất. Ngoài việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các biện phát an toàn, còn phân tích đánh giá các nguyên nhân dẫn đến tại nạn lao động của các năm trước, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan từ đó quyết tâm xây dựng văn hoá an toàn lao động, thay đổi nhận thức, thái độ của người lao động và người quản lý trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

 

Huấn luyện công tác an toàn định kỳ cho CBCNV.

Xây dựng văn hoá an toàn lao động trong đơn vị nhằm hình thành thói quen có văn hoá (chấp hành một cách tự giác) đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động của đơn vị, người lao động thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc; chủ động thực hiện tích cực các quy định của pháp luật, các kế hoạch, biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, góp phần nâng cao uy tín bản thân, từng bước hình thành ý thức làm việc an toàn, người lao động có thói quen suy nghĩ về an toàn trước khi làm việc để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp,  góp phần phát huy nhân tố con người và phát triển con người nhờ giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích các bên (Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động), tạo ra môi trường lao động tốt tạo động lực mới cho phát triển của đơn vị, góp phần đẩy lùi tai nạn lao động do lỗi chủ quan, làm giảm thiểu nỗi đau, thiệt hại cho các gia đình người lao động và xã hội, tăng năng suất lao động, đơn vị  ngày càng phát triển.