Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Thanh Hóa thiết thực hưởng ứng Giờ Trái đất 2020
 
2020-03-26 11:38:42

Không có các hoạt động mít tinh, diễu hành bằng xe đạp, hội thảo, hội nghị và chương trình sự kiện thường niên được tổ chức như những năm trước đó…Giờ trái đất năm nay được diễn ra trong bối cảnh và diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cùng nhiều quốc gia trên thế giới…

Để một mặt vừa phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, mặt khác thực hiện tốt chương trình Giờ trái đất năm 2020 đã được UBND, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo. Theo đó, trong những ngày qua, Công ty đã chủ động ra văn bản chỉ đạo đến các đơn vị tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đến toàn thể CBCNV-NLĐ và khách hàng đang quản lý trên địa bàn. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về tiết kiệm điện để có những hành động thiết thực nhằm hưởng ứng Giờ trái đất đạt hiệu quả tốt nhất.