Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tryền hình chuyên đề Công tác Kinh doanh - dịch vụ khách hàng và Văn hóa doanh nghiệp năm 2020
 
2020-03-28 12:12:56

Ngày 27/03/2020, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị truyền hình đánh giá công tác Kinh doanh – dịch vụ khách hàng và Văn hóa doanh nghiệp năm 2020 tại trụ sở Công ty. Ông Lê Đức Thuận - Phó Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Công ty gồm có Ban lãnh đạo Công ty, các Trưởng phòng chức năng Công ty; tại điểm cầu các Điện lực có: Ban Giám đốc Điện lực; các trưởng phòng tại Điện lực.


 
Ông Lê Đức Thuận - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục trong công tác Kinh doanh – dịch vụ khách hàng và Văn hóa doanh nghiệp năm 2019. Từ đó đề ra giải pháp để khắc phục những tồn tại trong năm 2020. Theo đó, năm 2019 sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt 3.065,84 tr.kWh tăng trưởng so với năm 2018 là 9,86% đạt 100,11% kế hoạch của Tổng công ty giao. Năng suất lao động tính theo thương phẩm là 5,28 tr.kWh/người tăng 2,92%  so với năm 2018. Chương trình Hành trình văn hóa đã được Công ty triển khai một cách có hiệu quả với những chương trình, hoạt động thiết thực như chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho Cán bộ quản lý các cấp; các bài viết, video truyền thông về Văn hóa doanh nghiệp của từng đơn vị, các tấm gương điển hình. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung như tên gọi của chương trình OneNPC đó là xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất và không ngừng đổi mới, đưa Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói riêng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung ngày càng phát triển bền vững.

Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, trong năm 2019 vẫn còn trường hợp cán bộ công nhân viên có thái độ, hành vi chưa chuẩn mực, để khách hàng phản ánh; Một bộ phận nhỏ cán bộ công nhân viên chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về thực thi văn hóa doanh nghiệp, chưa thực sự coi trọng việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp, chưa hiểu được tầm quan trọng của VHDN trong hoạt động SXKD của đơn vị và Công ty.

Để khắc phục những tồn tại đó, toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, đặc biệt là các cán bộ quản lý cần phát huy hơn nữa vai trò của người Lãnh đạo, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đúng mức, đẩy mạnh các hoạt động cụ thể trong thực thi công tác VHDN; tăng cường công tác tuyên truyền về VHDN, nêu những tấm gương sáng qua các bài viết, video,…nhằm lan tỏa tinh thần văn hóa trong tập thể, phát huy tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ công nhân viên toàn Công ty; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi thực thi VHDN, có hình thức khen thưởng, nêu gương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt cũng như kỷ luật những trường hợp sai phạm, thiếu ý thức thực thi văn hóa doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, các Điện lực đã tích cực trao đổi, tham luận, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng và văn hóa doanh nghiệp để khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, cải thiện môi trường làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Lê Đức Thuận – Phó giám đốc Công ty đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, có hình thức xử lý nghiêm đối với những trường hợp thái độ của cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trong năm 2020, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho các cấp quản lý và đội ngũ CBCNV thay đổi nhận thức và hành động để đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; tập trung các biện pháp quyết liệt để đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo xu hướng tăng cường cung cấp 100% các dịch vụ online và tiếp nhận giải quyết các dịch vụ qua Trung tâm hành chính công tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia; Triển khai có hiệu quả việc thanh toán các dịch vụ điện cấp độ 4, khai thác hiệu quả và ứng dụng linh hoạt phần mềm chăm sóc khách hàng đa kênh để tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, chính xác các yêu cầu của khách hàng.Quang Đạt - PC Vĩnh Phúc


 

 
Tin cùng thư mục :
Tủ sách pháp luật - Nét đẹp trong hành trình văn hóa EVNNPC của PC Hà Tĩnh
Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp
Người cán bộ An toàn tiêu biểu
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ Ký cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2020
PC Hà Tĩnh: Điện lực Lộc Hà sôi nổi tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng”
PC Hưng Yên – Chị Nguyễn Thị Phương Thảo người công nhân vẹn tròn việc nước việc nhà
PC Bắc Kạn công nhân Điện lực Thành phố sơ cứu thành công người bị nạn đã ngừng thở
PC Điện Biên: Điện lực Tủa Chùa triển khai hiệu quả chương trình E-Learing
Công ty Điện lực Bắc Giang đẩy mạnh công tác thực thi VHDN gắn với Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng
PC Yên Bái chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc
Top  |  Home