Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020
 
2020-03-28 12:59:44

Vừa qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động lên phương án tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến tại điểm đầu cầu Công ty và các Điện lực trực thuộc.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Phúc Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Tiến Long – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng với 169 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 756 CNCNV của 13 đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã về dự Hội nghị.     

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân viên chức lao động năm 2019 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Báo cáo kết quả đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động trong Công ty. Qua đó 100% người lao động được bố trí đủ việc làm, chế độ tiền lương được đảm bảo, việc phân phối tiền lương được thực hiện theo quy chế đã ban hành. Đồng thời, công tác đảm bảo AT-VSLĐ và chăm lo phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho người lao động cũng được ưu tiên hàng đầu.

Ông Nguyễn Phúc Phong - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty là đại diện người sử dụng lao động đã trả lời trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của người lao động được tổng hợp từ các Hội nghị người lao động cơ sở. Các ý kiến tập trung thảo luận về các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và những nội dung gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ thực tiễn của người lao động như thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế xét lương và quy định về các chế độ quyền lợi của người lao động. Các ý kiến, kiến nghị đều được Giám đốc Công ty trả lời đầy đủ và thỏa đáng trước Hội Nghị.Ông Nguyễn Phúc Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Phúc Phong về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Ông Nguyễn Phúc Phong đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND Tỉnh, Tổng công ty và Công ty để hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch do vi rút Covid-19 cho CBCNV và cho toàn xã hội đồng thời đảm bảo hoạt động SXKD được diễn ra ổn định có hiệu quả. Ông đã động viên toàn thể CBCNV đồng lòng, nỗ lực, cố gắng để cùng nhau hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, nâng cao cơ sở vật chất, đời sống tinh thần và tăng thu nhập cho người lao động.