Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả rà soát Quy chế quản lý nội bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
2020-06-30 09:11:52

Như chúng ta đã biết Hệ thống Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) là hành lang pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý điều hành, giúp lãnh đạo doanh nghiệp quản lý ở tầm vĩ mô mà không phải can thiệp quá sâu vào công việc của từng người. Bởi chính hệ thống QCQLNB sẽ giúp cho những Nhà quản trị doanh nghiệp, người lao động thống nhất trong hoạt động và điều hành sản xuất kinh doanh. Từ những quy định trong QCQLNB giúp cho người sử dụng lao động, người lao động định hướng, thực hiện một cách tuân thủ các quy định mà Doanh nghiệp đã công bố áp dụng; những người làm việc trong doanh nghiệp tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, từ suy nghĩ, hành vi, quá trình thực hiện công việc mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc  không là ngoại lệ.


Hoạt động rà soát QCQLNB phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống QCQLNB. Mục tiêu trực tiếp của rà soát QCQLNB là nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc loại bỏ các QCQLNB trái với pháp luật, các QCQLNB mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. Đối với Tổng công ty những năm qua, công tác ban hành văn bản QCQLNB của Tổng công ty đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống QCQLNB của Tổng công ty từng bước được củng cố và hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý điều hành của Tổng công ty. Trong đó không thể bỏ qua vai trò của công tác rà soát QCQLNB, thông qua hoạt động rà soát QCQLNB đã góp phần bảo đảm việc soạn thảo, ban hành QCQLNB có chất lượng cao hơn, nhằm xây dựng một hệ thống QCQLNB thống nhất, đồng bộ, minh bạch, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi, phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển lành mạnh của Tổng công ty nói chung cũng như góp phần tăng cường pháp chế XHCN.

Tổng công ty luôn xác định hoạt động rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát văn bản, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện rà soát và kịp thời xử lý kết quả rà soát. Đồng thời thực hiện lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ năm 2016 về việc triển khai áp dụng các QCQLNB do EVN ban hành có phạm vi áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn  đã có Văn bản số 2640/EVN-PC ngày 30/6/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc “Xây dựng, áp dụng Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”;  tiếp theo là văn bản số 3626/EVN-PC ngày ngày 26/7/2018 của EVN, về việc “triển khai áp dụng QCQLNB do EVN ban hành và rà soát các QCQLNB của các đơn vị”. Với mục tiêu tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị trong Tổng công ty, cùng quy mô thông qua việc quy định các mức phân cấp thống nhất, hợp lý trong quyết định đầu tư, sản xuất kinh doanh, tài chính… đến đơn vị cấp 3 của EVN; đảm bảo sự phù hợp của hệ thống QCQLNB với quy định của pháp luật, của EVN và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN, Tổng công ty; tạo ra khung pháp lý đầy đủ và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của EVN, Tổng công ty, đơn vị; xác định và công bố danh mục QCQLNB đã hết hiệu lực thi hành; QCQLNB cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, danh mục QCQLNB còn hiệu lực để áp dụng; phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong việc soạn thảo, ban hành, công bố, lưu trữ...góp phần hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành QCQLNB; các đơn vị áp dụng trực tiếp không phải ban hành lại; tinh gọn số lượng QCQLNB của Tổng công ty, các đơn vị, giảm tình trạng trùng lặp, mâu thuẫn khi các đơn vị ban hành lại các QCQLNB của EVN.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng công ty, Ban Pháp chế đã làm tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty tổ chức rà soát hệ thống QCQLNB của Tổng công ty cho phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động. Trong đó ưu tiên áp dụng triệt để, sử dụng tối đa các QCQLNB do EVN ban hành có phạm vi áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Theo đó, Tổng công ty chỉ xem xét đề xuất ban hành các Quy định, Quy trình cần thiết để điều chỉnh các nội dung mà trong các QCQLNB do EVN ban hành chưa đề cập, chưa quy định cụ thể và hướng dẫn những nội dung đặc thù trong Tổng công ty để áp dụng, thực hiện một cách thống nhất từ Tổng công ty đến các đơn vị cấp 3, cấp 4, QCQLNB không được trái nội dung VBQPPL và QCQLNB mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành. Đơn vị chủ trì soạn thảo đã chú trọng và đề cao vai trò trách nhiệm trong suốt quá trình xây QCQLNB  từ khâu soạn thảo, tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh lý, hoàn thiện cho đến khi thông qua; chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung, chất lượng, tiến độ trình các dự thảo do đơn vị  mình chủ trì. Đồng thời, xác định trách nhiệm tuân thủ QCQLNB giúp cho CBCNV trong Tổng công ty, Đơn vị biết và tuyệt đối tuân thủ QCQLNB của EVN, của Tổng công ty; hiểu và thực hiện đúng về quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; lao động, tiền lương, quy định làm việc... CBCNV công tác tại bộ phận nào thì phải nghiên cứu chuyên sâu các QCQLNB điều chỉnh trực tiếp đến lĩnh vực chuyên môn của mình (chức năng nhiệm vụ theo các Ban/Văn phòng/Đơn vị). Do làm tốt công tác rà soát QCQLNB nên 6 tháng đầu năm 2020 số lượng QCQLNB giảm nhiều so với năm 2017 (giảm 67 QCQLNB) và giảm đáng kể so với năm 2019 (giảm 09 QCQLNB) do Tổng công ty tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống QCQLNB theo mô hình mô hình tổ chức hoạt động  có HĐTV và quán triệt thực hiện chỉ đạo của EVN trong công tác xây dựng ban hành QCQLNB. Tính đến tháng 6/2020 sau rà soát đã công bố hết hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ 92 QCQLNB, riêng 6 tháng đầu năm 2020 sau rà soát đã công bố hết hiệu lực 04 QCLNB.

Tuy nhiên trong công tác rà soát QCQLNB của Tổng công ty vẫn còn một số tồn tại như còn thụ động trong việc đề xuất, góp ý những bất cập, chồng chéo hoặc chưa thống nhất ... trong các QCQLNB của EVN, Tổng công ty để nâng cao hiệu quả của các QCQLNB và lúng túng trong việc xác định nội dung đặc thù để ban hành hướng dẫn.

Để nâng cao hiệu quả công tác rà soát QCQLNB của Tổng công ty trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau đây: Một là, tiếp tục tuyên truyền phổ biến các QCQLNB của EVN đến tất cả CBCNV qua các kênh truyền thông nội bộ, cổng thông tin pháp chế, các lớp học tuyên truyền phổ biến pháp luật ngắn hạn, các lớp tập huấn của Tổng công ty/ đơn vị; Hai là, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng, ban hành Quy chế quản lý nội bộ hàng năm và rà soát hệ thống Quy chế quản lý nội do Tổng công ty ban hành để cập nhật các quy định mới của pháp luật, sửa đổi bổ sung các nội dung không còn phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Tổng công ty; Ba là, tăng cường kiểm tra tuân thủ QCQLNB; Bốn là, tăng cường hoạt động thẩm định tính pháp lý của dự thảo QCQLNB giúp đánh giá toàn diện, đầy đủ các nội dung của dự thảo QCQLNB, góp phần bảo đảm tính khả thi của QCQLNB; Năm là, các Ban có trách nhiệm thường xuyên rà soát, hệ thống hóa QCQLNB do Ban chủ trì soạn thảo và gửi kết quả tới Ban Pháp chế EVN hàng năm; Sáu là, tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác rà soát QCQLNB.    Nguyễn Thị Bích Liên - Ban Pháp chế. EVNNPC

   
   


     


 

 

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Văn Lãng tổ chức thực hành nâng bậc công nhân đợt 1 năm 2020
PC Bắc Giang đảm bảo cấp điện an toàn phục vụ hơn 20.000 học sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
Công ty Điện lực Thái Bình đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kép trong cung cấp điện
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm
PC Lào Cai áp dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả trong công tác văn phòng
Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
Lãnh đạo NPC kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư xây dựng tại Hải Dương
PC Ninh Bình: Điện lực Nho Quan sẵn sàng cấp điện phục vụ các kỳ thi trên địa bàn huyện năm học 2020 -2021
Ứng dụng công nghệ đo PD online trong công tác chuẩn đoán tình trạng vận hành áp lực tại Công ty Điện lực Hưng Yên
Công ty Điện lực Nam Định Phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu công tác sản xuất kinh doanh năm 2020
Top  |  Home