Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Thanh Hóa: Điện lực Như Xuân thay dây chống quá tải nâng cao chất lượng điện áp
 
2020-07-29 16:16:53

Để đảm bảo cung câp điện an toàn và ổn định, trong thời gian qua Điện lực Như Xuân Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tiến hành thay dây chống quá tải để nâng cao chất lượng điện áp.

Từ năm 2014, Điện lực Như Xuân đã hoàn thành tiếp nhận Lưới điện hạ áp nông thôn và hiện Điện lực đang quản lý 18.221 Hợp đồng mua bán điện, trong đó sinh hoạt là 16.728 hợp đồng, ngoài sinh hoạt 1.493 hợp đồng. Trong quá trình tiếp nhận Lưới điện hạ áp nông thôn chỉ dừng lại bao gom công tơ và cải tạo tối thiểu do vốn đầu tư lớn. Hiện tại Điện lực đang quản lý bán điện cho 105 TBA công cộng với tổng số 523km đường dây hạ thế. Đường dây hạ thế sau TBA công cộng chủ yếu chất lượng kém, bán kính cấp điện dài dẫn đến chất lượng điện áp cuối nguồn thấp.

Trước tình hình như vậy Điện lực Như Xuân đã có nhiều giải pháp như luân chuyển MBA phụ tải, nâng nấc MBA, cân đảo pha các TBA cho phù hợp cho phụ tải. Ngoài các giải pháp nêu trên bằng nguồn vốn SCTX năm 2020 được Công ty Điện lực Thanh Hóa phân bổ. Điện lực Như Xuân đã tiến hành thay dây dẫn kém chất lượng, tăng pha các TBA thuộc khu vực xã Cát Tân, và Thị trấnYên Cát. Qua kiểm tra thực tế đã mang lại hiệu quả để điện áp mang lại hài lòng cho khách hàng cho khu vực này.