Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công tác quản lý và kiểm soát chi phí đối với các công trình sửa chữa lớn theo kế hoạch EVNNPC giao
 
2015-04-08 08:13:44

Trong năm 2014 trên cơ sở kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao:

- KH sửa chữa lớn(SCL) EVN giao: 938,3 tỷ đồng
- Tiêu chí giao tối ưu hóa chi phí đối với SCL: + Thực hiện hoàn thành 100% khối lượng SCL theo kế hoạch giao;
+ Chiết giảm 5% đối với các danh mục, công trình SCL được chỉ định thầu, tương đương 48 tỷ đồng.


 Với những yêu cầu cao về công tác quản lý, thực hiện vừa phải đảm bảo hoàn thành 100% khối lượng SCL theo tiêu chí tối ưu hóa chi phí, nhưng không được vượt kế hoạch SCL được EVN giao. Tổng Công ty đã có những biện pháp trong công tác quản lý như đã giao tiến độ thực hiện và giám sát thực hiện SCL hạch toán vào giá thành theo quý/kỳ báo cáo nhằm tránh dồn khối lượng thực hiện vào tháng cuối năm,  đồng thời giao các đơn vị thực hiện chiết giảm 5% đối với các công trình SCL khi thực hiện chỉ định thầu.

Qua báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện và báo cáo tài chính các quý và Báo cáo tài chính năm 2014 do các Công ty Điện lực lập và tổng hợp kết quả kiểm toán về cơ bản những tồn tại được nêu trong báo cáo kiểm toán năm trước các đơn vị đã khắc phục được. Tiến độ thực hiện SCL đã được thực hiện ngay từ quý đầu năm, không còn bị dồn khối lượng thực hiện vào cuối năm, tính đến hết quý 03/2014   khối lượng, giá trị thực hiện chi phí sửa chữa lớn lũy kế theo báo cáo tài chính đạt 755,85 tỷ đồng tương đương tỷ lệ 80.5% /kế hoạch năm, hoàn thành cả năm thực hiện đạt 937,7 tỷ đồng tương đương 99,9% kế hoạch EVN giao.

Tuy nhiên năm 2014 ngoài những kết quả đạt được còn có những vấn đề phải tiếp tục khắc phục, với những vấn đề mới phát sinh ảnh hưởng đến công tác kiểm soát tiến độ thực hiện, kiểm soát chi phí SCL: yếu tố khách quan như thay đổi về đơn giá tiền lương, yêu cầu về thực hiện chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí, tiết giảm chi phí. Một số vấn đề bất cập như có một số khối lượng của hạng mục công trình hoàn thành vượt kế hoạch được giao do các yếu tố định mức nhân công, đơn giá tiền lương thay đổi phải thực hiện chuyển tiếp. Những vấn đề nêu trên là nguyên nhân rủi do làm ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí, cân đối chung về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Tổng Công ty.    

Vì vậy yêu cầu đặt ra là cần kiên quyết khắc phục ngay những tồn tại, những vấn đề mới phát sinh xảy ra làm ảnh hưởng đến công tác kiểm soát kế hoạch – thực hiện chi phí SCL, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng chức năng về quản lý tiến độ, khối lượng thực hiện đến phòng kiểm soát về chi phí hạch toán giá thành tại các Công ty Điện lực: Bám sát kế hoạch được giao, có kế hoạch mới được triển khai thực hiện, khi thực hiện phải đảm bảo đúng tiến độ, tránh vượt kế hoạch chi phí SCL được giao. Đối với trường hợp đặc biệt do yếu tố khách quan, bất khả kháng cần báo cáo Tổng Công ty và được chấp thuận bằng văn bản mới được thực hiện, thực hiện phải theo đúng quy định về quy chế SCL của EVN và quy định, hướng dẫn của EVN NPC.

Trần Anh Tuấn

 
Tin cùng thư mục :
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông Báo: Giao dịch cổ phiếu CVC
Qui chế giao dịch cổ phiếu CVC của Tổng công ty điện lực miền Bắc tại CTCP Cơ điện vật tư tại sàn Upcom-HNX
Báo cáo tài chính hợp nhất NPC 2015
Báo cáo tài chính riêng NPC 2015
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Sứ thủy tinh cách điện
Hoàn thiện thủ tục vay lại để giải ngân dự án “Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện - KfW2”, Vay vốn của Ngân hàng Tái thiết Đức.
Bảng cân đối kế toán Quý 2 năm 2015
Vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển cần thiết phải đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại EVNNPC.

 
Top  |  Home