Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Hoàn thiện thủ tục vay lại để giải ngân dự án “Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện - KfW2”, Vay vốn của Ngân hàng Tái thiết Đức.
 
2015-08-27 08:56:17

Mục tiêu của dự án: Xây dựng và củng cố lưới điện 110kV; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung và hạ áp nông thôn sau tiếp nhận; giảm tổn thất điện năng trên lưới điện; tăng cường chất lượng điện năng và tiêu chuẩn an toàn điện; công bằng cho khách hàng nông thôn và thành thị khi được cấp điện về giá điện và chất lượng dịch vụ.

Dự án triển khai trên địa bàn 673 xã thuộc 22 tỉnh khu vực phía Bắc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc quản lý với khối lượng dự kiến: (i) Đường dây 110kV: 149km; (ii) TBA 110kV: 4 trạm/115MVA; (iii) Đường dây trung áp: 1.006 km; (iv) TBA phân phối 22, 35/0,4kV: 702 trạm với tổng dung lượng là 173MVA; (v) Xây dựng, cải tạo đường dây hạ áp 0,4kV: 4.805km. Tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2014-2018.

Hiệp định vay vốn giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) được ký ngày 31 tháng 10 năm 2013, trong đó Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ vốn với tổng giá trị tài trợ vốn là 80 triệu EUR từ nguồn vay phát triển và nguồn vay xúc tiến (60 triệu EUR từ nguồn vốn vay phát triển, lãi suất 1,65%/năm và 20 triệu EUR từ nguồn vốn vay xúc tiến, lãi suất 3,56%/năm).

 Ngày 18 tháng 6 năm 2015 Văn phòng Chính phủ thông qua Cơ chế tài chính cho dự án, trong đó chấp thuận để Công ty tài chính cổ phần điện lực là Cơ quan cho vay lại. Ngày 22 tháng 7 năm 2015 Bộ Tài chính và Công ty tài chính cổ phần điện lực ký Hợp đồng ủy quyền cho vay lại, Bộ Tài chính ủy quyền cho Công ty tài chính cổ phần điện lực thực hiện cho vay lại đối với khoản vay của Tổng Công ty điện lực miền Bắc.

Nhằm hoàn thiện thủ tục giải ngân để đảm bảo triển khai dự án theo đúng tiến độ Hiệp định đã ký, Tổng công ty điện lực miền Bắc luôn đôn đốc, bám sát và phối hợp với Công ty tài chính cổ phần điện lực để hoàn thiện Hợp đồng cho vay lại. Đến nay Hợp đồng cho vay lại cơ bản đã được hai bên thống nhất, dự kiến Hợp đồng sẽ ký kết trong tuần từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm 2015 và các dự án sẽ được giải ngân sau khi Hợp đồng cho vay lại được hai bên ký kết.

Đề nghị các đơn vị có dự án đẩy nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng, sớm triển khai và đưa dự án vào sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án.
 
                                                                                 Ban TCKT

 
Tin cùng thư mục :
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
EVNNPC : Thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP thiết bị Điện miền Bắc
Dùng hàm Vlookup nhập dữ liệu vào phần mềm Smart Simulator để tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế trên lưới điện tỉnh Hà Nam”.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông Báo: Giao dịch cổ phiếu CVC
Qui chế giao dịch cổ phiếu CVC của Tổng công ty điện lực miền Bắc tại CTCP Cơ điện vật tư tại sàn Upcom-HNX
Báo cáo tài chính hợp nhất NPC 2015
Báo cáo tài chính riêng NPC 2015

 
Top  |  Home