Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Sứ thủy tinh cách điện
 
2016-01-12 15:47:34

   

1.      Tên doanh nghiệp bán đấu giá

Công ty Cổ phần Sứ thủy tinh cách điện

2.      Trụ sở giao dịch

Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.      Điện thoại

0241-3634198     Fax: 0241-3634996

4.      Ngành nghề kinh doanh chính

Hộp bảo vệ 1, 2, 4, 6 công tơ 1 pha bằng composite ép nóng; Hộp bảo vệ 1 công tơ 3 pha trực tiếp và gián tiếp bằng composite ép nóng; Các loại hộp đấu dây, máng cáp bằng compostie ép nóng; Các loại sứ cách điện có điện áp từ 0,4 - 35kV...

5.      Vốn thực góp

9.125.000.000 đồng (Chín tỷ một trăm hai mươi lăm triệu đồng)

6.      Số lượng cổ phần bán đấu giá

273.750 cổ phần (Hai trăm bảy mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi cổ phần)

7.      Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

8.      Loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

9.      Giá khởi điểm

14.000 đồng/cổ phần (Mười bốn nghìn đồng một cổ phần)

10.  Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

11.  Điều kiện tham dự đấu giá

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Sứ thủy tinh cách điện

12.  Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 3, TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

13.  Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 09h00 phút ngày 12/01/2016 đến 16h00 phút ngày 01/02/2016 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

14.  Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 phút ngày 02/02/2016 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 3, TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

15.  Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá

- Địa điểm:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

 TT Hội nghị công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội

- Thời gian: 10h00 phút ngày 03/02/2016

16.  Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần

từ 09h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 04/02/2016 đến ngày 19/02/2016 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Hồ sơ công bố thông tin đợt đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Sứ thủy tinh cách điện của EVNNPC tại đây:

 

 

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại địa điểm đăng ký và website: www.shs.com.vn

 

EVNNPC

 
Tin cùng thư mục :
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông Báo: Giao dịch cổ phiếu CVC
Qui chế giao dịch cổ phiếu CVC của Tổng công ty điện lực miền Bắc tại CTCP Cơ điện vật tư tại sàn Upcom-HNX
Báo cáo tài chính hợp nhất NPC 2015
Báo cáo tài chính riêng NPC 2015
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Hoàn thiện thủ tục vay lại để giải ngân dự án “Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện - KfW2”, Vay vốn của Ngân hàng Tái thiết Đức.
Bảng cân đối kế toán Quý 2 năm 2015
Vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển cần thiết phải đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại EVNNPC.
Bảng Cân đối kế toán

 
Top  |  Home